Tot nu toe werden in grote lijnen twee mogelijke formules naar voren geschoven: een paars-gele regering met socialisten, liberalen en N-VA of een paars-groene regering (socialisten, liberalen en groenen) eventueel aangevuld met CD&V.

Volgens de informateurs zijn deze formules 'in deze context' niet levensvatbaar gebleken. Ze bieden onvoldoende stabiliteit of het is te moeilijk om de politieke partijen die nodig zijn voor die formules rond de tafel te brengen.

Coens en Bouchez willen daarom op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Ze willen vanuit een 'centrale as' vertrekken en zien met welke van de tien partijen die - in eerste instantie - opnieuw betrokken worden er raakpunten gevonden kunnen worden.

'De enige mogelijkheid zal zich in het centrum bevinden', zei Coens. Op de vraag wie precies de centrale as moet vormen, gingen ze niet in. Maar wellicht zien de informateurs hun eigen partijen CD&V en MR als die centrale as.

Inhoudelijk hebben de informateurs uit hun voorbije contacten met de tien partijen vijf prioriteiten vastgelegd: begroting, sociaal beleid, werkgelegenheid, klimaat en mobiliteit en tenslotte justitie, veiligheid en migratie.

De twee informateurs roepen de partijen op om zich constructiever op te stellen. 'De kaarten liggen zoals ze liggen', zei Coens. 'We kunnen niet zaaien met gesloten vuisten'. Bouchez wees op 'de ernst van de situatie' en zei dat recente 'verklaringen en houdingen de zaken moeilijker hebben gemaakt'.

Coens en Bouchez moeten op 13 januari opnieuw verslag uitbrengen bij de koning.

De meest cruciale quotes uit de persconferentie:

Tot nu toe werden in grote lijnen twee mogelijke formules naar voren geschoven: een paars-gele regering met socialisten, liberalen en N-VA of een paars-groene regering (socialisten, liberalen en groenen) eventueel aangevuld met CD&V. Volgens de informateurs zijn deze formules 'in deze context' niet levensvatbaar gebleken. Ze bieden onvoldoende stabiliteit of het is te moeilijk om de politieke partijen die nodig zijn voor die formules rond de tafel te brengen. Coens en Bouchez willen daarom op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Ze willen vanuit een 'centrale as' vertrekken en zien met welke van de tien partijen die - in eerste instantie - opnieuw betrokken worden er raakpunten gevonden kunnen worden. 'De enige mogelijkheid zal zich in het centrum bevinden', zei Coens. Op de vraag wie precies de centrale as moet vormen, gingen ze niet in. Maar wellicht zien de informateurs hun eigen partijen CD&V en MR als die centrale as. Inhoudelijk hebben de informateurs uit hun voorbije contacten met de tien partijen vijf prioriteiten vastgelegd: begroting, sociaal beleid, werkgelegenheid, klimaat en mobiliteit en tenslotte justitie, veiligheid en migratie. De twee informateurs roepen de partijen op om zich constructiever op te stellen. 'De kaarten liggen zoals ze liggen', zei Coens. 'We kunnen niet zaaien met gesloten vuisten'. Bouchez wees op 'de ernst van de situatie' en zei dat recente 'verklaringen en houdingen de zaken moeilijker hebben gemaakt'. Coens en Bouchez moeten op 13 januari opnieuw verslag uitbrengen bij de koning.De meest cruciale quotes uit de persconferentie: