De motie werd goedgekeurd met 51 stemmen (PS, DéFI, cdH, Ecolo, PTB) tegen 14 (MR). Een eerste poging om een belangenconflict in te roepen in het parlement van de Franse gemeenschap strandde woensdag op de blokkeringsminderheid van de MR, die in de deelstaten in de oppositie zit, maar federaal de bevoegde minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, levert. Door het belangenconflict wordt de bespreking van het wetsontwerp over de harmonisering van de voorwaarden voor het afkopen van studiejaren bij de berekening van de pensioenen voor een periode van 60 dagen opgeschort. Tijdens die periode moeten de parlementen - de Kamer en het parlement van de Cocof - proberen een vergelijk te vinden. Indien het overleg niets oplevert, verhuist het dossier naar het Overlegcomité die in consensus een beslissing moet nemen na een gemotiveerd advies van de Senaat, die daarvoor 30 dagen de tijd heeft. (Belga)

De motie werd goedgekeurd met 51 stemmen (PS, DéFI, cdH, Ecolo, PTB) tegen 14 (MR). Een eerste poging om een belangenconflict in te roepen in het parlement van de Franse gemeenschap strandde woensdag op de blokkeringsminderheid van de MR, die in de deelstaten in de oppositie zit, maar federaal de bevoegde minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, levert. Door het belangenconflict wordt de bespreking van het wetsontwerp over de harmonisering van de voorwaarden voor het afkopen van studiejaren bij de berekening van de pensioenen voor een periode van 60 dagen opgeschort. Tijdens die periode moeten de parlementen - de Kamer en het parlement van de Cocof - proberen een vergelijk te vinden. Indien het overleg niets oplevert, verhuist het dossier naar het Overlegcomité die in consensus een beslissing moet nemen na een gemotiveerd advies van de Senaat, die daarvoor 30 dagen de tijd heeft. (Belga)