De problematiek van het asbeststort, tot eind jaren tachtig was er ook een fabriek, kwam de afgelopen maanden onder de aandacht omwille van een boek en de daarop volgende bevestiging dat er in Sint-Niklaas verhoudingsgewijs meer asbestdoden zijn dan elders in Vlaanderen. Deze week wezen analyse van monsters op de toegangsweg en het stort, uitgevoerd door een onafhankelijk labo op vraag van PVDA, op de aanwezigheid van asbestvezels, onder meer op een toegangsweg. De Vlaamse Milieuhandhaving besliste dinsdag om zelf een bemonsteringscampagne te starten; in de tweede week van juli wordt ook de lucht gecontroleerd. Sp.a, die samen met Groen en N-VA een coalitie vormt in Sint-Niklaas, roept de bevoegde instanties op om het stort tijdelijk te sluiten. "We vragen dat vanuit een voorzorgsprincipe, naar aanleiding van vragen en bekommernissen die de afgelopen dagen en weken opdoken", zegt voorzitter Willem De Klerck. "We willen dat dit ernstig wordt genomen tot we zeker zijn dat de milieuvergunning voldoende is en de milieu- en gezondheidsvoorschriften correct nageleefd worden. We maken onze vraag over aan de burgemeester en de bevoegde Vlaamse minister en inspectiediensten. We willen de gezondheid van de mensen op de eerste plaats zetten." (Belga)

De problematiek van het asbeststort, tot eind jaren tachtig was er ook een fabriek, kwam de afgelopen maanden onder de aandacht omwille van een boek en de daarop volgende bevestiging dat er in Sint-Niklaas verhoudingsgewijs meer asbestdoden zijn dan elders in Vlaanderen. Deze week wezen analyse van monsters op de toegangsweg en het stort, uitgevoerd door een onafhankelijk labo op vraag van PVDA, op de aanwezigheid van asbestvezels, onder meer op een toegangsweg. De Vlaamse Milieuhandhaving besliste dinsdag om zelf een bemonsteringscampagne te starten; in de tweede week van juli wordt ook de lucht gecontroleerd. Sp.a, die samen met Groen en N-VA een coalitie vormt in Sint-Niklaas, roept de bevoegde instanties op om het stort tijdelijk te sluiten. "We vragen dat vanuit een voorzorgsprincipe, naar aanleiding van vragen en bekommernissen die de afgelopen dagen en weken opdoken", zegt voorzitter Willem De Klerck. "We willen dat dit ernstig wordt genomen tot we zeker zijn dat de milieuvergunning voldoende is en de milieu- en gezondheidsvoorschriften correct nageleefd worden. We maken onze vraag over aan de burgemeester en de bevoegde Vlaamse minister en inspectiediensten. We willen de gezondheid van de mensen op de eerste plaats zetten." (Belga)