Een dubbelinterview met Hendrik Vuye en Veerle Wouters in La Libre Belgique slaat vanmorgen de bodem weg onder het werk dat aan de gang is in de Kamer om onze basiswaarden - en niet in het minst de neutraliteit en de scheiding van kerk en staat - meer in de verf te zetten, bijvoorbeeld via een preambule bij de grondwet. "Die preambule zal niet voor deze legislatuur zijn", zo valt Vuye met de deur in huis. Het is simpelweg onmogelijk, aangezien artikel 195 - dat bepaalt hoe de grondwet herzien wordt - niet voor herziening vatbaar verklaard is. Bovendien, vervolgt Wouters, is zo'n preambule in de ogen van N-VA een "nutteloze oefening". "Onze grondwaarden staan al in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens." Vergeet het ook maar om de termen 'neutraliteit' of 'laïcisme' in de grondwet te schrijven, vervolgen de N-VA-Kamerleden. "CdH en CD&V zullen neutraliteit of laïcisme nooit goedkeuren. En wij gaan dat ook niet doen", verzekert Vuye. MR-fractieleider Denis Ducarme verslikte zich danig in zijn koffie. "Het verbaast me dat een partij als N-VA de neutraliteit niet steunt, want het is net een instrument dat ons beter wapent tegen fundamentalistische en sektarische standpunten en handelingen", reageerde hij aan Belga. Ducarme vindt het bovendien gek dat de Vlaams-nationalisten nu al zo fors stelling innemen, terwijl de Kamercommissie voor de herziening van de grondwet dinsdagmiddag pas start met het horen van de eerste grondwetspecialisten. (Belga)

Een dubbelinterview met Hendrik Vuye en Veerle Wouters in La Libre Belgique slaat vanmorgen de bodem weg onder het werk dat aan de gang is in de Kamer om onze basiswaarden - en niet in het minst de neutraliteit en de scheiding van kerk en staat - meer in de verf te zetten, bijvoorbeeld via een preambule bij de grondwet. "Die preambule zal niet voor deze legislatuur zijn", zo valt Vuye met de deur in huis. Het is simpelweg onmogelijk, aangezien artikel 195 - dat bepaalt hoe de grondwet herzien wordt - niet voor herziening vatbaar verklaard is. Bovendien, vervolgt Wouters, is zo'n preambule in de ogen van N-VA een "nutteloze oefening". "Onze grondwaarden staan al in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens." Vergeet het ook maar om de termen 'neutraliteit' of 'laïcisme' in de grondwet te schrijven, vervolgen de N-VA-Kamerleden. "CdH en CD&V zullen neutraliteit of laïcisme nooit goedkeuren. En wij gaan dat ook niet doen", verzekert Vuye. MR-fractieleider Denis Ducarme verslikte zich danig in zijn koffie. "Het verbaast me dat een partij als N-VA de neutraliteit niet steunt, want het is net een instrument dat ons beter wapent tegen fundamentalistische en sektarische standpunten en handelingen", reageerde hij aan Belga. Ducarme vindt het bovendien gek dat de Vlaams-nationalisten nu al zo fors stelling innemen, terwijl de Kamercommissie voor de herziening van de grondwet dinsdagmiddag pas start met het horen van de eerste grondwetspecialisten. (Belga)