De tweede gespreksronde van informateur De Wever zal voornamelijk over het financiële luik gaan. De toestand van de stad tijdens de komende bestuursperiode zal doorgenomen worden. De ronde zal bestaan uit twee meetings: een technisch onderdeel over de verwachte in- en uitgaven bij ongewijzigd beleid en een politiek overlegmoment waarbij met de genodigden een akkoord zal gezocht worden over de inschatting van de cijfers en de "onderliggende budgettaire realiteit".

Volgens N-VA is dat laatste akkoord onontbeerlijk voor er eigenlijke coalitiegesprekken kunnen worden gestart, omdat iedereen het er eerst over eens moet zijn hoeveel budget er is voor nieuw beleid.

In tegenstelling tot bij de eerste reeks verkennende gesprekken zullen locatie en tijdstip ditmaal niet vooraf door N-VA worden bekendgemaakt.

Gesprekken zonder Vlaams Belang en PVDA+
Het Vlaams Belang en PVDA+ zouden geen uitnodiging voor de tweede gespreksronde ontvangen hebben. Bart Van Camp, de woordvoerder van De Wever laat op de website van De Standaard optekenen dat geen van de andere partijen geïnteresseerd was om met die partij verder te praten. De Wever was ook niet geïnteresseerd in de gedoogsteun die de partij van Dewinter aanbod.

PVDA+ had eerder laten weten geen interesse te hebben in een coalitie met de N-VA. (Belga/INM)

De tweede gespreksronde van informateur De Wever zal voornamelijk over het financiële luik gaan. De toestand van de stad tijdens de komende bestuursperiode zal doorgenomen worden. De ronde zal bestaan uit twee meetings: een technisch onderdeel over de verwachte in- en uitgaven bij ongewijzigd beleid en een politiek overlegmoment waarbij met de genodigden een akkoord zal gezocht worden over de inschatting van de cijfers en de "onderliggende budgettaire realiteit". Volgens N-VA is dat laatste akkoord onontbeerlijk voor er eigenlijke coalitiegesprekken kunnen worden gestart, omdat iedereen het er eerst over eens moet zijn hoeveel budget er is voor nieuw beleid. In tegenstelling tot bij de eerste reeks verkennende gesprekken zullen locatie en tijdstip ditmaal niet vooraf door N-VA worden bekendgemaakt. Gesprekken zonder Vlaams Belang en PVDA+ Het Vlaams Belang en PVDA+ zouden geen uitnodiging voor de tweede gespreksronde ontvangen hebben. Bart Van Camp, de woordvoerder van De Wever laat op de website van De Standaard optekenen dat geen van de andere partijen geïnteresseerd was om met die partij verder te praten. De Wever was ook niet geïnteresseerd in de gedoogsteun die de partij van Dewinter aanbod. PVDA+ had eerder laten weten geen interesse te hebben in een coalitie met de N-VA. (Belga/INM)