"Alle sectoren moeten bijdragen aan de verwezenlijking van onze klimaatverplichtingen. Daarom hebben we voor het eerst EU-normen vastgesteld om de brandstofefficiëntie en de uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen te verbeteren", zo verdedigde eurocommissaris voor Klimaatactie Miguel Arias Canete het voorstel. Canete wil dat zware vrachtwagens tegen 2025 gemiddeld 15 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019. Voor 2030 wordt een vermindering met 30 procent als indicatief streefcijfer naar voren geschoven. In een tweede fase, vanaf 2022, wil ze de uitstootnormen ook uitbreiden naar bussen en lichtere vrachtwagens. De Commissie maakt zich sterk dat de normen voor zware bedrijfswagens de CO2-uitstoot het komende decennium met 54 miljoen ton zullen verminderen. Ze zouden ook aanzienlijke besparingen opleveren. Over een periode van vijf jaar zouden transportbedrijven meer dan 25.000 euro besparen op brandstofkosten. Om de uitstoot in de sector te verlagen, zet de Commissie ook in op meer aerodynamische vrachtwagenmodellen en een betere etikettering van banden. Ook dat maakt een verschil, want banden vertegenwoordigen 5 tot 10 procent van de brandstofconsumptie van voertuigen. (Belga)

"Alle sectoren moeten bijdragen aan de verwezenlijking van onze klimaatverplichtingen. Daarom hebben we voor het eerst EU-normen vastgesteld om de brandstofefficiëntie en de uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen te verbeteren", zo verdedigde eurocommissaris voor Klimaatactie Miguel Arias Canete het voorstel. Canete wil dat zware vrachtwagens tegen 2025 gemiddeld 15 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019. Voor 2030 wordt een vermindering met 30 procent als indicatief streefcijfer naar voren geschoven. In een tweede fase, vanaf 2022, wil ze de uitstootnormen ook uitbreiden naar bussen en lichtere vrachtwagens. De Commissie maakt zich sterk dat de normen voor zware bedrijfswagens de CO2-uitstoot het komende decennium met 54 miljoen ton zullen verminderen. Ze zouden ook aanzienlijke besparingen opleveren. Over een periode van vijf jaar zouden transportbedrijven meer dan 25.000 euro besparen op brandstofkosten. Om de uitstoot in de sector te verlagen, zet de Commissie ook in op meer aerodynamische vrachtwagenmodellen en een betere etikettering van banden. Ook dat maakt een verschil, want banden vertegenwoordigen 5 tot 10 procent van de brandstofconsumptie van voertuigen. (Belga)