"Onze gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: vergrijzing, chronisch zieken, nieuwe (dure) geneesmiddelen, nieuwe (dure) behandelingen, innovatie, enzovoort", geeft de CM-topman toe. "Ons huidig gezondheidszorgsysteem botst radicaal op zijn limieten. Hervormingen zijn broodnodig", aldus Van Gorp. "Dit zijn geen nieuwe vaststellingen. Hierover bestaan al waardevolle nota's die ook vanuit de mutualiteiten ontwikkeld werden." "Zo is CM voorstander - mits overgangsmaatregelen - van een afbouw van de ereloonsupplementen. Wij vragen ook aandacht voor de kwaliteit van de geleverde zorg (gekoppeld aan financiering) die vanuit de patiënt ervaren wordt. CM vraagt een verdere afbouw van ziekenhuisbedden ten voordele van andere soorten zorg (dagopvang, ambulante zorgsettings, zorghotels, ...) juist omdat het ziekenhuis van de toekomst voor veel meer punctuele zaken zal aangewend worden en de huidige verblijfsduur voor ingrepen verder zal dalen. Die vrijgekomen middelen moeten gaan naar psychosociale zorg (depressie, burn-out, ...) en zingevingszorg (suïcide)." "Als je zorg laat vertrekken vanuit 'de mens', met aandacht voor al zijn componenten, ga je sowieso naar een andere zorgorganisatie evolueren en ga je de publieke middelen op een andere manier moeten inzetten. Hiervoor heb je krachtige partners nodig." (Belga)

"Onze gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: vergrijzing, chronisch zieken, nieuwe (dure) geneesmiddelen, nieuwe (dure) behandelingen, innovatie, enzovoort", geeft de CM-topman toe. "Ons huidig gezondheidszorgsysteem botst radicaal op zijn limieten. Hervormingen zijn broodnodig", aldus Van Gorp. "Dit zijn geen nieuwe vaststellingen. Hierover bestaan al waardevolle nota's die ook vanuit de mutualiteiten ontwikkeld werden." "Zo is CM voorstander - mits overgangsmaatregelen - van een afbouw van de ereloonsupplementen. Wij vragen ook aandacht voor de kwaliteit van de geleverde zorg (gekoppeld aan financiering) die vanuit de patiënt ervaren wordt. CM vraagt een verdere afbouw van ziekenhuisbedden ten voordele van andere soorten zorg (dagopvang, ambulante zorgsettings, zorghotels, ...) juist omdat het ziekenhuis van de toekomst voor veel meer punctuele zaken zal aangewend worden en de huidige verblijfsduur voor ingrepen verder zal dalen. Die vrijgekomen middelen moeten gaan naar psychosociale zorg (depressie, burn-out, ...) en zingevingszorg (suïcide)." "Als je zorg laat vertrekken vanuit 'de mens', met aandacht voor al zijn componenten, ga je sowieso naar een andere zorgorganisatie evolueren en ga je de publieke middelen op een andere manier moeten inzetten. Hiervoor heb je krachtige partners nodig." (Belga)