Het bondsparket vervolgde Club Brugge op basis van de verslagen van scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Jean-Paul Mievis wegens de houding van de Brugse supporters. Volgens Mievis werden er propjes, bierbekers, stoeltjes en aanstekers naar doelman Matz Sels, de vierde scheidsrechter en de dokters van Anderlecht gegooid. Er werd ook pyrotechnisch materiaal (bommetjes, Bengaals vuur en voetzoekers) gegooid. Na de wedstrijd liep een supporter het veld op. Die gaf een duw aan vierde official Geldhof, zo bleek uit het verslag van Visser. Bondsprocureur Marc Rubens vorderde een boete van 2.000 euro en vroeg ook een voorwaardelijke sanctie van 31 januari tot uitvoering te brengen. Toen kreeg Club een voorwaardelijke boete van 500 euro wegens discriminerende gezangen tijdens een match van de U15. Club Brugge pleitte op de zitting van 5 juni voor de onontvankelijkheid van de strafvordering, omdat het niet meteen duidelijk was waarvoor de landskampioen vervolgd werd. De Geschillencommissie erkent dat de oproeping summier is, maar vindt dat Club Brugge genoeg tijd heeft gehad om de inhoud van het dossier te bestuderen. De Geschillencommissie erkent wel dat het Bondsparket geen actie mocht ondernemen omtrent het werpen van voorwerpen en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. "Ook al zijn deze feiten verwerpelijk, zij hebben geen geen invloed gehad op het verloop van de wedstrijd. In dat geval is het Bondsparket niet bevoegd een actie voor te leggen aan de disciplinaire instanties", verklaarde de Geschillencommissie. (Belga)

Het bondsparket vervolgde Club Brugge op basis van de verslagen van scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Jean-Paul Mievis wegens de houding van de Brugse supporters. Volgens Mievis werden er propjes, bierbekers, stoeltjes en aanstekers naar doelman Matz Sels, de vierde scheidsrechter en de dokters van Anderlecht gegooid. Er werd ook pyrotechnisch materiaal (bommetjes, Bengaals vuur en voetzoekers) gegooid. Na de wedstrijd liep een supporter het veld op. Die gaf een duw aan vierde official Geldhof, zo bleek uit het verslag van Visser. Bondsprocureur Marc Rubens vorderde een boete van 2.000 euro en vroeg ook een voorwaardelijke sanctie van 31 januari tot uitvoering te brengen. Toen kreeg Club een voorwaardelijke boete van 500 euro wegens discriminerende gezangen tijdens een match van de U15. Club Brugge pleitte op de zitting van 5 juni voor de onontvankelijkheid van de strafvordering, omdat het niet meteen duidelijk was waarvoor de landskampioen vervolgd werd. De Geschillencommissie erkent dat de oproeping summier is, maar vindt dat Club Brugge genoeg tijd heeft gehad om de inhoud van het dossier te bestuderen. De Geschillencommissie erkent wel dat het Bondsparket geen actie mocht ondernemen omtrent het werpen van voorwerpen en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. "Ook al zijn deze feiten verwerpelijk, zij hebben geen geen invloed gehad op het verloop van de wedstrijd. In dat geval is het Bondsparket niet bevoegd een actie voor te leggen aan de disciplinaire instanties", verklaarde de Geschillencommissie. (Belga)