In de lente kreeg minister Gatz de vraag van de initiatiefnemers van het museumproject, die zich later in de Stichting KANAL verenigden, om samen met het Brussels gewest en de Franse gemeenschap een budget vrij te maken voor de tijdelijke programmatie in afwachting van de omvorming van de garage tot een museum. De Vlaamse cultuurminister ging op het voorstel in omdat projectleider Yves Goldstein zich laat bijstaan door een artistieke adviesraad van een aantal belangrijke figuren van het Brusselse cultuurleven, stelde hij in een gesprek met Belga. Naast de drie overheden wordt ook gerekend op inkomsten van ticketing en sponsoring zodat er een belangrijke som vrijkomt voor de tijdelijke programmatie. "Tot nu toe werd er weinig gecommuniceerd over het Citroënproject en leefde de indruk dat het Brussels gewest het project alleen wilde uitwerken, maar dit laatste blijkt nu niet het geval te zijn", zegt Gatz. Gatz verbindt wel een aantal voorwaarden aan de steun. "Ik wacht nog op de voorstellen van het artistieke team. Die moeten voldoende kwalitatief zijn en er moet plaats zijn voor voldoende inbreng van de verschillende partners", aldus de minister. Maar bij de N-VA lijkt de subsidiëring, die de minister woensdagmiddag tijdens de bespreking van zijn beleidsbrief in de commissie Brussel van het Vlaams Parlement bekendmaakte, op een koude steen te vallen. "Die steun is voor N-VA onaanvaardbaar. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is niet bevoegd om een museum met internationale uitstraling op te richten", reageert Vanlouwe. In het Brussels Parlement trok Cieltje Van Achter herhaaldelijk van leer tegen het gebrek aan transparantie rond het project. "We krijgen helemaal geen informatie over het financieel plaatje of het inhoudelijk project", klaagt ze. (Belga)

In de lente kreeg minister Gatz de vraag van de initiatiefnemers van het museumproject, die zich later in de Stichting KANAL verenigden, om samen met het Brussels gewest en de Franse gemeenschap een budget vrij te maken voor de tijdelijke programmatie in afwachting van de omvorming van de garage tot een museum. De Vlaamse cultuurminister ging op het voorstel in omdat projectleider Yves Goldstein zich laat bijstaan door een artistieke adviesraad van een aantal belangrijke figuren van het Brusselse cultuurleven, stelde hij in een gesprek met Belga. Naast de drie overheden wordt ook gerekend op inkomsten van ticketing en sponsoring zodat er een belangrijke som vrijkomt voor de tijdelijke programmatie. "Tot nu toe werd er weinig gecommuniceerd over het Citroënproject en leefde de indruk dat het Brussels gewest het project alleen wilde uitwerken, maar dit laatste blijkt nu niet het geval te zijn", zegt Gatz. Gatz verbindt wel een aantal voorwaarden aan de steun. "Ik wacht nog op de voorstellen van het artistieke team. Die moeten voldoende kwalitatief zijn en er moet plaats zijn voor voldoende inbreng van de verschillende partners", aldus de minister. Maar bij de N-VA lijkt de subsidiëring, die de minister woensdagmiddag tijdens de bespreking van zijn beleidsbrief in de commissie Brussel van het Vlaams Parlement bekendmaakte, op een koude steen te vallen. "Die steun is voor N-VA onaanvaardbaar. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is niet bevoegd om een museum met internationale uitstraling op te richten", reageert Vanlouwe. In het Brussels Parlement trok Cieltje Van Achter herhaaldelijk van leer tegen het gebrek aan transparantie rond het project. "We krijgen helemaal geen informatie over het financieel plaatje of het inhoudelijk project", klaagt ze. (Belga)