Het stadsbestuur praat al langer met bewoners, specifieke sectoren en organisatie over het circulatieplan, en dat via verschillende inspraakmethodieken. Het nieuwe burgerkabinet moet na de invoering mogelijke knelpunten detecteren en oplossingen voorstellen. Dat burgerkabinet bestaat uit 150 Gentenaars, er zijn ook 31 opvolgers aangeduid, en wordt voorgezeten door UGent-professor Bram Verschuere (Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën). De leden van het kabinet werden geloot uit een groep van meer dan 800 kandidaten. Op een installatievergadering woensdagavond werd toelichting gegeven over de werking en organisatie. "Het is een participatief proces", zegt procesbegeleider Soumaya Zaougui, ook directeur CIBE communicatie vzw. "We willen zoveel mogelijk vanuit de leden vertrekken om de agenda en de voortgang van het traject vorm te geven. Concreet gaan we vooral luisteren rond welke thema's van het circulatieplan ze willen werken." De leden van het burgerkabinet kunnen niet-bindende adviezen leveren aan het stadsbestuur. "Het burgerkabinet is geen politiek orgaan, maar werkt wel met het principe van de 'oplossingsgerichte dialoog'. Alle adviezen die naar het bestuur gaan, zullen ook bekeken worden." Het burgerkabinet komt volgende week woensdag samen voor een inhoudelijke toelichting over het circulatieplan, in mei komt er nog een voorbereidende vergadering om bijkomende vragen te stellen en de agenda te bepalen van de eerste inhoudelijke bijeenkomst op 17 juni. Het burgerkabinet zal vier keer inhoudelijk bijeenkomen, de andere zaterdagvoormiddagsessies zijn gepland voor oktober en volgend jaar in maart en mei. (Belga)

Het stadsbestuur praat al langer met bewoners, specifieke sectoren en organisatie over het circulatieplan, en dat via verschillende inspraakmethodieken. Het nieuwe burgerkabinet moet na de invoering mogelijke knelpunten detecteren en oplossingen voorstellen. Dat burgerkabinet bestaat uit 150 Gentenaars, er zijn ook 31 opvolgers aangeduid, en wordt voorgezeten door UGent-professor Bram Verschuere (Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën). De leden van het kabinet werden geloot uit een groep van meer dan 800 kandidaten. Op een installatievergadering woensdagavond werd toelichting gegeven over de werking en organisatie. "Het is een participatief proces", zegt procesbegeleider Soumaya Zaougui, ook directeur CIBE communicatie vzw. "We willen zoveel mogelijk vanuit de leden vertrekken om de agenda en de voortgang van het traject vorm te geven. Concreet gaan we vooral luisteren rond welke thema's van het circulatieplan ze willen werken." De leden van het burgerkabinet kunnen niet-bindende adviezen leveren aan het stadsbestuur. "Het burgerkabinet is geen politiek orgaan, maar werkt wel met het principe van de 'oplossingsgerichte dialoog'. Alle adviezen die naar het bestuur gaan, zullen ook bekeken worden." Het burgerkabinet komt volgende week woensdag samen voor een inhoudelijke toelichting over het circulatieplan, in mei komt er nog een voorbereidende vergadering om bijkomende vragen te stellen en de agenda te bepalen van de eerste inhoudelijke bijeenkomst op 17 juni. Het burgerkabinet zal vier keer inhoudelijk bijeenkomen, de andere zaterdagvoormiddagsessies zijn gepland voor oktober en volgend jaar in maart en mei. (Belga)