"We zijn zwaar geschokt en distantiëren ons nadrukkelijk van deze club en alle andere verenigingen die zulke praktijk tolereren, aangezien zij niet de normen en waarden uitdragen waar wij als Leuvense studenten voor staan. Het feit dat deze studentenclubs het in 2013 door de politie, LOKO en Leuvense onderwijsinstellingen opgesteld doopcharter niet willen tekenen kan voor ons absoluut niet door de beugel. Aan dooppraktijken die zich beroepen op een loutere carte blanche moet een einde komen", aldus de studentenorganisaties. De organisaties wijzen erop dat in dit doopcharter veiligheid, sociale evidenties en menselijke waardigheid centraal staan en dat er zich sindsdien geen incidenten meer hebben voorgedaan bij organisaties die het ondertekenden. "Wij hopen dat dit doopincident een breuklijn vormt in mentaliteit en bereidwilligheid tot samenwerking van deze verenigingen en roepen hen allen op om het charter te ondertekenen zodat gelijkaardige incidenten zich nooit meer herhalen". (Belga)

"We zijn zwaar geschokt en distantiëren ons nadrukkelijk van deze club en alle andere verenigingen die zulke praktijk tolereren, aangezien zij niet de normen en waarden uitdragen waar wij als Leuvense studenten voor staan. Het feit dat deze studentenclubs het in 2013 door de politie, LOKO en Leuvense onderwijsinstellingen opgesteld doopcharter niet willen tekenen kan voor ons absoluut niet door de beugel. Aan dooppraktijken die zich beroepen op een loutere carte blanche moet een einde komen", aldus de studentenorganisaties. De organisaties wijzen erop dat in dit doopcharter veiligheid, sociale evidenties en menselijke waardigheid centraal staan en dat er zich sindsdien geen incidenten meer hebben voorgedaan bij organisaties die het ondertekenden. "Wij hopen dat dit doopincident een breuklijn vormt in mentaliteit en bereidwilligheid tot samenwerking van deze verenigingen en roepen hen allen op om het charter te ondertekenen zodat gelijkaardige incidenten zich nooit meer herhalen". (Belga)