Volgens vakbondsafgevaardigde Hans Lemmens (ACOD) wordt de oproep tot staking momenteel opgevolgd door meer dan 80 procent van de cipiers. De stakingsactie duurt volgens de vakbondsman nog zeker tot vrijdagavond en zal pas worden afgeblazen als het gesprek met Justitie resultaten heeft opgeleverd. Vanmiddag organiseren de vakbonden een personeelsvergadering waarop meer uitleg zal worden gegeven over de stand van zaken in dit sociaal conflict. De nieuwe gevangenisvleugel, die plaats biedt aan honderd personen, wordt voorlopig enkel bevolkt door interne mutaties. Maar de bonden vrezen dat er vrij snel zal overgegaan worden tot overplaatsing van gedetineerden uit andere -overbevolkte- gevangenissen onder dat voorzien wordt in voldoende extra personeel. Dit zal volgens de bonden niet alleen leiden tot hogere werkdruk en afbraak van het huidig werkregime van de cipiers, maar ook van het unieke opendeurregime voor gedetineerden dat al veertig jaar bestaat in Leuven-Centraal en van de begeleidingsactiviteiten met het oog op hun reïntegratie in de samenleving. (Belga)

Volgens vakbondsafgevaardigde Hans Lemmens (ACOD) wordt de oproep tot staking momenteel opgevolgd door meer dan 80 procent van de cipiers. De stakingsactie duurt volgens de vakbondsman nog zeker tot vrijdagavond en zal pas worden afgeblazen als het gesprek met Justitie resultaten heeft opgeleverd. Vanmiddag organiseren de vakbonden een personeelsvergadering waarop meer uitleg zal worden gegeven over de stand van zaken in dit sociaal conflict. De nieuwe gevangenisvleugel, die plaats biedt aan honderd personen, wordt voorlopig enkel bevolkt door interne mutaties. Maar de bonden vrezen dat er vrij snel zal overgegaan worden tot overplaatsing van gedetineerden uit andere -overbevolkte- gevangenissen onder dat voorzien wordt in voldoende extra personeel. Dit zal volgens de bonden niet alleen leiden tot hogere werkdruk en afbraak van het huidig werkregime van de cipiers, maar ook van het unieke opendeurregime voor gedetineerden dat al veertig jaar bestaat in Leuven-Centraal en van de begeleidingsactiviteiten met het oog op hun reïntegratie in de samenleving. (Belga)