De penitentiaire beambten legden op 18 december het werk neer om te wijzen op het gebrek aan veiligheid en aan personeel in de strafinrichting. Gisteren beloofde de gevangenisdirectie van Bergen dat de reorganisatie van het werk in januari zal versneld worden. Dat moet leiden tot een meer harmonieuze werkorganisatie, met veiligheidswaarborgen voor de cipiers, aldus directeur Axel Piers. Die reorganisatie is noodzakelijk gezien er momenteel 213 cipiers zijn terwijl het normale kader in Bergen 237 cipiers bedraagt. "Die situatie zal niet wijzigen gezien de politieke opties voor budgettaire besparingen." (Belga)

De penitentiaire beambten legden op 18 december het werk neer om te wijzen op het gebrek aan veiligheid en aan personeel in de strafinrichting. Gisteren beloofde de gevangenisdirectie van Bergen dat de reorganisatie van het werk in januari zal versneld worden. Dat moet leiden tot een meer harmonieuze werkorganisatie, met veiligheidswaarborgen voor de cipiers, aldus directeur Axel Piers. Die reorganisatie is noodzakelijk gezien er momenteel 213 cipiers zijn terwijl het normale kader in Bergen 237 cipiers bedraagt. "Die situatie zal niet wijzigen gezien de politieke opties voor budgettaire besparingen." (Belga)