Nu enkele Europese landen het vaccin verplichten voor werknemers in de zorg komt ook hier de vraag op tafel. De grootschalige bevraging is voorgelegd aan 25.056 mensen, maar ook een groep van 4.771 gezondheidswerkers werd bevraagd over hun bereidheid om zich te laten inenten en de mogelijke verplichting om zich te laten inenten tegen COVID-19. Een meerderheid van de gevaccineerden is voorstander van zo'n verplichting: 74 procent van de algemene bevolking en 64 procent van de gezondheidswerkers. Maar een grote meerderheid van de vaccinweigeraars toont zich dan weer tegenstander. Het gaat om 78 procent van de algemene bevolking en maar liefst 92 procent van de gezondheidswerkers. Onderzoeker Maarten Vansteenkiste leert uit de cijfers dat het belangrijk is om niet te snel over te schakelen naar een verplichting, omdat andere motivatiestrategieën zoals sensibilisering en een empathische benadering leiden tot een positievere motivatie. "Zoniet dreigt een verplichting weerstand uit te lokken." (Belga)

Nu enkele Europese landen het vaccin verplichten voor werknemers in de zorg komt ook hier de vraag op tafel. De grootschalige bevraging is voorgelegd aan 25.056 mensen, maar ook een groep van 4.771 gezondheidswerkers werd bevraagd over hun bereidheid om zich te laten inenten en de mogelijke verplichting om zich te laten inenten tegen COVID-19. Een meerderheid van de gevaccineerden is voorstander van zo'n verplichting: 74 procent van de algemene bevolking en 64 procent van de gezondheidswerkers. Maar een grote meerderheid van de vaccinweigeraars toont zich dan weer tegenstander. Het gaat om 78 procent van de algemene bevolking en maar liefst 92 procent van de gezondheidswerkers. Onderzoeker Maarten Vansteenkiste leert uit de cijfers dat het belangrijk is om niet te snel over te schakelen naar een verplichting, omdat andere motivatiestrategieën zoals sensibilisering en een empathische benadering leiden tot een positievere motivatie. "Zoniet dreigt een verplichting weerstand uit te lokken." (Belga)