Uit het rapport 'het Kind in Vlaanderen' blijkt dat de kansarmoede-index voor heel Vlaanderen in 2019 14,03 procent bedroeg, terwijl dat in 2016 nog 12,82 procent was. Kind en Gezin omschrijft de index zelf als "een signaalindicator die aangeeft dat heel wat kinderen opgroeien in een minder kansrijke omgeving en dat er absoluut beleidsinspanningen nodig zijn om deze groep kinderen uit kansarmoede te halen". Oppositiepartij Groen vroeg in een reactie om een "dringende" evaluatie van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. "De toeslagen binnen het Groeipakket zijn niet toereikend", zei Vlaams parlementslid Ann De Martelaer. Het kabinet-Beke wijst erop dat de gepubliceerde cijfers betrekking hebben op kansarmoede. "Het Groeipakket heeft daar niets mee te maken. De vraag van de oppositie is dan ook een beetje vreemd. Het Groeipakket is een financiële toeslag om gezinnen te helpen, terwijl kansarmoede over structurele indicatoren gaat, zoals werk en opleiding." Kind en Gezin omschrijft kansarmoede als een begrip dat breder gaat dan alleen maar inkomensarmoede. "We definiëren kansarmoede (...) als een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid en huisvesting", luidt het in het Kind in Vlaanderen. Beke zegt dat kinderarmoede wel degelijk kan worden aangepakt via het Groeipakket, onder andere door de automatische toekenning van rechten, schooltoeslagen en sociale toeslagen. "Dat het een flexibel instrument is dat bijgestuurd kan worden wanneer nodig, hebben we gezien tijdens de coronacrisis. Via het groeipakket kunnen mensen een coronatoeslag krijgen." (Belga)

Uit het rapport 'het Kind in Vlaanderen' blijkt dat de kansarmoede-index voor heel Vlaanderen in 2019 14,03 procent bedroeg, terwijl dat in 2016 nog 12,82 procent was. Kind en Gezin omschrijft de index zelf als "een signaalindicator die aangeeft dat heel wat kinderen opgroeien in een minder kansrijke omgeving en dat er absoluut beleidsinspanningen nodig zijn om deze groep kinderen uit kansarmoede te halen". Oppositiepartij Groen vroeg in een reactie om een "dringende" evaluatie van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. "De toeslagen binnen het Groeipakket zijn niet toereikend", zei Vlaams parlementslid Ann De Martelaer. Het kabinet-Beke wijst erop dat de gepubliceerde cijfers betrekking hebben op kansarmoede. "Het Groeipakket heeft daar niets mee te maken. De vraag van de oppositie is dan ook een beetje vreemd. Het Groeipakket is een financiële toeslag om gezinnen te helpen, terwijl kansarmoede over structurele indicatoren gaat, zoals werk en opleiding." Kind en Gezin omschrijft kansarmoede als een begrip dat breder gaat dan alleen maar inkomensarmoede. "We definiëren kansarmoede (...) als een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid en huisvesting", luidt het in het Kind in Vlaanderen. Beke zegt dat kinderarmoede wel degelijk kan worden aangepakt via het Groeipakket, onder andere door de automatische toekenning van rechten, schooltoeslagen en sociale toeslagen. "Dat het een flexibel instrument is dat bijgestuurd kan worden wanneer nodig, hebben we gezien tijdens de coronacrisis. Via het groeipakket kunnen mensen een coronatoeslag krijgen." (Belga)