Nu de vaccinatiecampagne in Vlaanderen op stoom komt, bonden Vlaams gezondheidsminister Wouter Beke (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA) de kat de bel aan. Moet Vlaanderen overwegen om sneller te versoepelen wanneer Wallonië en Brussel achterblijven?
...

Nu de vaccinatiecampagne in Vlaanderen op stoom komt, bonden Vlaams gezondheidsminister Wouter Beke (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA) de kat de bel aan. Moet Vlaanderen overwegen om sneller te versoepelen wanneer Wallonië en Brussel achterblijven? Het idee stuit aan Franstalige kant op de nodige kritiek. George-Louis Bouchez (MR) noemde het 'lamentabel' om de vaccinatiecampagne te communautariseren. Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) haalt aan dat 'solidariteit in deze tijden noodzakelijk is'. Hij wijst er ook op dat versoepelingen die alleen in Vlaanderen worden doorgevoerd een nefast gevolg zouden hebben, omdat die ertoe zouden leiden dat Brusselaars en Walen massaal naar Vlaanderen trekken. Het is duidelijk dat Wallonië en Brussel voor andere uitdagingen staan. Bij een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking bestaat een enorme weerzin tegen vaccinatie. Maar ook in Wallonië blijkt het moeilijker om de oudste bevolkingsgroepen te vaccineren. In Vlaanderen kreeg meer dan 90 procent van de Vlaamse 75-plussers al een prik, terwijl dat percentage in Wallonië op slechts 75 procent ligt. RTL-journalist Christophe Deborsu ziet het lagere gemiddelde opleidingsniveau in Wallonië als een belangrijke verklarende factor. Hij wijst er ook op dat de digitalisering in Wallonië minder ver is doorgedrongen dan in Vlaanderen. 'Zeker in de eerste fase is het niet eenvoudig om je weg te vinden als je geen internetgebruiker bent.' En er zijn natuurlijk Franse invloeden. 'Sinds er in de jaren tachtig een schandaal was met besmette bloedtransfusies, is half Frankrijk allergisch voor naalden. Via sociale media sijpelen die sentimenten door in Franstalig België.' Nochtans houden de Franstalige media er een rigoureuze professionele hygiëne op na. 'Bij ons zie je nooit virusontkenners op televisie. Dat is een bewuste strategie. Er is onder journalisten een consensus dat we de onzekerheid over vaccins niet moeten vergroten.' Ondanks die structurele factoren is Deborsu optimistisch dat Wallonië het tij toch gekeerd zal krijgen. 'Wat nieuw is, is dat Christie Morreale, de Waalse minister van Gezondheid, het probleem sinds kort erkent. Ze snapt dat Wallonië zal moeten sensibiliseren om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.' Volgens Deborsu is het sowieso te vroeg om Wallonië nu al af te schrijven. 'Door de coronacrisis heen zijn de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië nooit echt groot geweest. Ik vind het vooral jammer dat er met deze discussie opnieuw verdeeldheid wordt gezaaid. In een situatie als deze zouden we elkaar toch moeten helpen? Het is echt niet zo dat de Walen de Vlamingen willen plagen door met opzet trager te vaccineren.'