Defraigne en griffier Hugo Hondequin hekelden de constante kritiek op de Senaat en het personeel. "Het was niet gemakkelijk om in 2015 de hoge kwaliteit te garanderen met een steeds beperkter kader", erkende de griffier. "Een parlementslid moet een olifantenhuid hebben, maar ik voel hoe de kritiek het personeel - dat de instelling erg toegewijd is - raakt", vulde Christine Defraigne aan. Voor de MR-politica is de Senaat na de zesde staatshervorming het ankerpunt tussen gemeenschappen en gewesten. "Zolang België bestaat, zal de Senaat leven", zei ze. In afwachting van de zevende of de achtste staatshervorming zal de Senaat zijn rol vervullen. "Maar we willen jullie geruststellen. De moeilijke hervormingen liggen binnenkort achter ons. De beslissingen die we nu gaan nemen, moeten de Senaat een nieuwe adem geven en een nieuwe wind door de instelling laten waaien", zei Defraigne, die "sereen en kalm naar onze toekomst kijkt". De griffier had lof voor het personeel dat het voorbije jaar "de routine en het comfort opzijgezet heeft" en zich bereid getoond heeft om in een andere functie of op een andere dienst te werken. (Belga)

Defraigne en griffier Hugo Hondequin hekelden de constante kritiek op de Senaat en het personeel. "Het was niet gemakkelijk om in 2015 de hoge kwaliteit te garanderen met een steeds beperkter kader", erkende de griffier. "Een parlementslid moet een olifantenhuid hebben, maar ik voel hoe de kritiek het personeel - dat de instelling erg toegewijd is - raakt", vulde Christine Defraigne aan. Voor de MR-politica is de Senaat na de zesde staatshervorming het ankerpunt tussen gemeenschappen en gewesten. "Zolang België bestaat, zal de Senaat leven", zei ze. In afwachting van de zevende of de achtste staatshervorming zal de Senaat zijn rol vervullen. "Maar we willen jullie geruststellen. De moeilijke hervormingen liggen binnenkort achter ons. De beslissingen die we nu gaan nemen, moeten de Senaat een nieuwe adem geven en een nieuwe wind door de instelling laten waaien", zei Defraigne, die "sereen en kalm naar onze toekomst kijkt". De griffier had lof voor het personeel dat het voorbije jaar "de routine en het comfort opzijgezet heeft" en zich bereid getoond heeft om in een andere functie of op een andere dienst te werken. (Belga)