De vakbond heeft het vooral heel moeilijk met de voorgestelde flexibilisering van de werkweek en de striktere opvolging van langdurig zieken. Zo is de regering van plan de 38-urenweek te vervangen door een systeem waarbij op drukke momenten meer gewerkt kan worden, wat dan gecompenseerd wordt door kortere werkweken in rustige periodes. Ook de uitbetaling van overuren wordt versoepeld en er komt een aangepast kader voor occasioneel overwerk. Wat de langdurig zieken betreft, is het de bedoeling mensen sneller opnieuw aan de slag te krijgen via een integratietraject. Daarbij zou de arts nauwgezetter opvolgen of iemand bijvoorbeeld opnieuw aan de slag kan of aangepast werk kan doen. Wie blijft weigeren mee te werken in dat traject, zou een sanctie riskeren. De christelijke vakbond verzet zich tegen die maatregelen. Zo zal de afschaffing van de 38-urenweek neerkomen op minder loon "omdat overuren worden betaald als gewone uren". De vakbond vreest ook dat het flexibele systeem zal leiden tot nog meer stress, burn-outs en langdurig zieken. "Die langdurig zieken gaat de regering voortaan nog strenger controleren en bestraffen", klinkt het. Algemeen secretaris Stefaan Decock: "Dit heeft niets meer met werkbaar of zelfs menselijkheid werk te maken. Integendeel: de regering-Michel negeert de onderzoeken die aantonen dat meer flexibiliteit de oorzaak is van meer langdurig zieken. Die langdurig zieken strenger controleren en bestraffen is geen oplossing. Wij vragen maatregelen voor meer werk op mensenmaat en geen hardvochtige besparingen op de kap van langdurig zieken en gewone mensen." De maatregelen waarmee de regering de fiscale fraude wil bestrijden, werken volgens de vakbond ook niet. "De doorkijktaks levert nauwelijks wat op. Als de fraude ernstig wordt aangepakt, zoals in onze buurlanden, levert dat ruimschoots de miljarden op die de regering zoekt. Maar in plaats van de fiscale fraude echt aan te pakken, ligt er al een volgend rondje cadeaus voor bedrijven klaar, met de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting." (Belga)

De vakbond heeft het vooral heel moeilijk met de voorgestelde flexibilisering van de werkweek en de striktere opvolging van langdurig zieken. Zo is de regering van plan de 38-urenweek te vervangen door een systeem waarbij op drukke momenten meer gewerkt kan worden, wat dan gecompenseerd wordt door kortere werkweken in rustige periodes. Ook de uitbetaling van overuren wordt versoepeld en er komt een aangepast kader voor occasioneel overwerk. Wat de langdurig zieken betreft, is het de bedoeling mensen sneller opnieuw aan de slag te krijgen via een integratietraject. Daarbij zou de arts nauwgezetter opvolgen of iemand bijvoorbeeld opnieuw aan de slag kan of aangepast werk kan doen. Wie blijft weigeren mee te werken in dat traject, zou een sanctie riskeren. De christelijke vakbond verzet zich tegen die maatregelen. Zo zal de afschaffing van de 38-urenweek neerkomen op minder loon "omdat overuren worden betaald als gewone uren". De vakbond vreest ook dat het flexibele systeem zal leiden tot nog meer stress, burn-outs en langdurig zieken. "Die langdurig zieken gaat de regering voortaan nog strenger controleren en bestraffen", klinkt het. Algemeen secretaris Stefaan Decock: "Dit heeft niets meer met werkbaar of zelfs menselijkheid werk te maken. Integendeel: de regering-Michel negeert de onderzoeken die aantonen dat meer flexibiliteit de oorzaak is van meer langdurig zieken. Die langdurig zieken strenger controleren en bestraffen is geen oplossing. Wij vragen maatregelen voor meer werk op mensenmaat en geen hardvochtige besparingen op de kap van langdurig zieken en gewone mensen." De maatregelen waarmee de regering de fiscale fraude wil bestrijden, werken volgens de vakbond ook niet. "De doorkijktaks levert nauwelijks wat op. Als de fraude ernstig wordt aangepakt, zoals in onze buurlanden, levert dat ruimschoots de miljarden op die de regering zoekt. Maar in plaats van de fiscale fraude echt aan te pakken, ligt er al een volgend rondje cadeaus voor bedrijven klaar, met de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting." (Belga)