Vanaf 1 september 2019 zijn scholen verplicht om aanvangsbegeleiding te organiseren voor leraren. "De middelen daarvoor reiken niet tot in de hemel en bovendien verdienen alle personeelsleden aandacht in een goed professionaliseringsbeleid", stelt COC in een mededeling. "Het is de bedoeling dat leden op elk moment in hun loopbaan een beroep kunnen doen op de nieuwe service en dus niet alleen na een negatief functioneringsgesprek." Vanuit een preventieve visie zal COC een vormingsaanbod organiseren waarin alle facetten rond functioneren aan bod komen. Naast een analyse van het functioneren en naast coaching en begeleiding van het personeelslid zelf, zal COC ook de werkomgeving onder de loep nemen en onderzoeken welke omgevingsfactoren een impact hebben op onderpresteren. Die informatie kan gebruikt worden om het personeelsbeleid te optimaliseren. Om de nieuwe service te kunnen aanbieden, investeert de onderwijscentrale in een bijkomende voltijdse kracht. "We hopen begin volgend schooljaar te kunnen starten met de nieuwe dienstverlening", luidt het. (Belga)

Vanaf 1 september 2019 zijn scholen verplicht om aanvangsbegeleiding te organiseren voor leraren. "De middelen daarvoor reiken niet tot in de hemel en bovendien verdienen alle personeelsleden aandacht in een goed professionaliseringsbeleid", stelt COC in een mededeling. "Het is de bedoeling dat leden op elk moment in hun loopbaan een beroep kunnen doen op de nieuwe service en dus niet alleen na een negatief functioneringsgesprek." Vanuit een preventieve visie zal COC een vormingsaanbod organiseren waarin alle facetten rond functioneren aan bod komen. Naast een analyse van het functioneren en naast coaching en begeleiding van het personeelslid zelf, zal COC ook de werkomgeving onder de loep nemen en onderzoeken welke omgevingsfactoren een impact hebben op onderpresteren. Die informatie kan gebruikt worden om het personeelsbeleid te optimaliseren. Om de nieuwe service te kunnen aanbieden, investeert de onderwijscentrale in een bijkomende voltijdse kracht. "We hopen begin volgend schooljaar te kunnen starten met de nieuwe dienstverlening", luidt het. (Belga)