Daarnaast leest CM verschillende keren het begrip 'een warm Vlaanderen' in het regeerakkoord. De organisatie zegt zich daar mee voor te willen inzetten. 'Maar Vlaanderen kan pas warm zijn als het dat voor iedereen wil zijn, rijk of arm, ziek of gezond, actief of werkloos, autochtoon of nieuwkomer', aldus nog Van Gorp.

Het gezondheidsfonds zegt goede voorstellen te lezen in de tekst van ruim 300 pagina's. Als voorbeelden geeft het de verdere uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming en het engagement om de betaalbaarheid van de factuur in woonzorgcentra te verhogen. Daarnaast is er ook lof voor de extra centen voor geestelijke gezondheidszorg. Maar er is ook kritiek, vooral op het luik integratie van het regeerakkoord.

Dat nieuwkomers tien jaar moeten wachten voor ze recht hebben op een zorgbudget, vindt CM een brug te ver. 'Als sociale organisatie zijn wij ervan overtuigd dat een warme en zorgzame samenleving iedereen moet omarmen', zegt Van Gorp. 'Niemand kiest ervoor om in een kwetsbare situatie terecht te komen.' CM besluit dat het 'met veel overtuiging mee zal bouwen aan een Vlaanderen waarin iedereen een gezond, gelukkig en kwaliteitsvol leven kan uitbouwen. Constructief als het kan. Kritisch als het moet.'

Daarnaast leest CM verschillende keren het begrip 'een warm Vlaanderen' in het regeerakkoord. De organisatie zegt zich daar mee voor te willen inzetten. 'Maar Vlaanderen kan pas warm zijn als het dat voor iedereen wil zijn, rijk of arm, ziek of gezond, actief of werkloos, autochtoon of nieuwkomer', aldus nog Van Gorp.Het gezondheidsfonds zegt goede voorstellen te lezen in de tekst van ruim 300 pagina's. Als voorbeelden geeft het de verdere uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming en het engagement om de betaalbaarheid van de factuur in woonzorgcentra te verhogen. Daarnaast is er ook lof voor de extra centen voor geestelijke gezondheidszorg. Maar er is ook kritiek, vooral op het luik integratie van het regeerakkoord. Dat nieuwkomers tien jaar moeten wachten voor ze recht hebben op een zorgbudget, vindt CM een brug te ver. 'Als sociale organisatie zijn wij ervan overtuigd dat een warme en zorgzame samenleving iedereen moet omarmen', zegt Van Gorp. 'Niemand kiest ervoor om in een kwetsbare situatie terecht te komen.' CM besluit dat het 'met veel overtuiging mee zal bouwen aan een Vlaanderen waarin iedereen een gezond, gelukkig en kwaliteitsvol leven kan uitbouwen. Constructief als het kan. Kritisch als het moet.'