Vorige week raakte bekend dat Ecolo en Gilkinet het doelwit zijn geweest van een poging tot hacking. Gilkinet is een actief lid van de onderzoekscommissie rond Kazachgate, die probeert na te gaan of de afkoopwet destijds onder druk door het parlement gejaagd is met het oog op een uitweg voor de juridische problemen van Chodiev. Volgens de IT-verantwoordelijke van Ecolo bleek uit een analyse dat de piraten werkten op de trefwoorden 'Gilkinet' en 'Anticor', een organisatie die strijdt tegen corruptie en geïnteresseerd is in Kazachgate. Eerder, op 10 mei, had de website Intelligence Online geschreven dat de advocaten van Chodiev - die gerechtelijke stappen ondernamen tegen het groene parlementslid - een Amerikaans inlichtingenagentschap opdracht hadden gegeven om de relaties van Gilkinet van dichterbij te bekijken. De advocaten spreken dat echter met klem tegen. "Wij weerleggen de beschuldigingen dat wij een beroep zouden hebben gedaan op wie dan ook om de relaties van Georges Gilkinet te onderzoeken. Wij veroordelen ook sterk de gepleegde hacking, onder om het even welke vorm, indien zij aangetoond werd", zo luidt het in een persbericht. De advocaten - Pascal Vanderveeren, Eric Gillet, François Jongen, en Christiaan Barbier - zeggen dat het niet in hun methodes ligt "noch in dit dossier, noch in het algemeen, om beroep te doen op zulke middelen of zulke handelingen te stellen". "Met nadrukkelijk respect voor de deontologische regels van ons beroep, verzekeren wij de verdediging van onze klant in alle loyaliteit en eerlijkheid", klinkt het. Verderop in het persbericht zeggen de advocaten dat de juridische stappen die ze ondernamen tegen Gilkinet, commissievoorzitter Dirk Van der Maelen en de Belgische staat niet bedoeld waren om druk uit te oefenen, "maar om de rechten van onze klant te verdedigen ter bescherming van zijn eer, zijn reputatie, zijn persoonlijke leven en meer algemeen van zijn fundamentele rechten". Volgens de advocaten bleven eerdere oproepen tot onpartijdigheid en respect voor het vermoeden van onschuld onbeantwoord, waarna ze beroep deden op "de gerechtelijke pistes die open zijn voor elke burger". Want die basisprincipes respecteren vormt "geen beletsel voor hun vrijheid van meningsuiting, noch voor de democratie", besluiten ze. "De discipline die het respect van deze rechten vergt, verzwakt het onderzoekswerk van de commissie helemaal niet, maar versterkt integendeel haar doeltreffendheid en draagt op een meer effectieve manier bij aan het zoeken naar de waarheid." (Belga)

Vorige week raakte bekend dat Ecolo en Gilkinet het doelwit zijn geweest van een poging tot hacking. Gilkinet is een actief lid van de onderzoekscommissie rond Kazachgate, die probeert na te gaan of de afkoopwet destijds onder druk door het parlement gejaagd is met het oog op een uitweg voor de juridische problemen van Chodiev. Volgens de IT-verantwoordelijke van Ecolo bleek uit een analyse dat de piraten werkten op de trefwoorden 'Gilkinet' en 'Anticor', een organisatie die strijdt tegen corruptie en geïnteresseerd is in Kazachgate. Eerder, op 10 mei, had de website Intelligence Online geschreven dat de advocaten van Chodiev - die gerechtelijke stappen ondernamen tegen het groene parlementslid - een Amerikaans inlichtingenagentschap opdracht hadden gegeven om de relaties van Gilkinet van dichterbij te bekijken. De advocaten spreken dat echter met klem tegen. "Wij weerleggen de beschuldigingen dat wij een beroep zouden hebben gedaan op wie dan ook om de relaties van Georges Gilkinet te onderzoeken. Wij veroordelen ook sterk de gepleegde hacking, onder om het even welke vorm, indien zij aangetoond werd", zo luidt het in een persbericht. De advocaten - Pascal Vanderveeren, Eric Gillet, François Jongen, en Christiaan Barbier - zeggen dat het niet in hun methodes ligt "noch in dit dossier, noch in het algemeen, om beroep te doen op zulke middelen of zulke handelingen te stellen". "Met nadrukkelijk respect voor de deontologische regels van ons beroep, verzekeren wij de verdediging van onze klant in alle loyaliteit en eerlijkheid", klinkt het. Verderop in het persbericht zeggen de advocaten dat de juridische stappen die ze ondernamen tegen Gilkinet, commissievoorzitter Dirk Van der Maelen en de Belgische staat niet bedoeld waren om druk uit te oefenen, "maar om de rechten van onze klant te verdedigen ter bescherming van zijn eer, zijn reputatie, zijn persoonlijke leven en meer algemeen van zijn fundamentele rechten". Volgens de advocaten bleven eerdere oproepen tot onpartijdigheid en respect voor het vermoeden van onschuld onbeantwoord, waarna ze beroep deden op "de gerechtelijke pistes die open zijn voor elke burger". Want die basisprincipes respecteren vormt "geen beletsel voor hun vrijheid van meningsuiting, noch voor de democratie", besluiten ze. "De discipline die het respect van deze rechten vergt, verzwakt het onderzoekswerk van de commissie helemaal niet, maar versterkt integendeel haar doeltreffendheid en draagt op een meer effectieve manier bij aan het zoeken naar de waarheid." (Belga)