Xi erkende dat er spanningen zijn tussen beide partijen. In de mededeling van Peking wordt dan ook diplomatisch benadrukt dat de betrekkingen tussen China en de EU "nieuwe mogelijkheden en verschillende uitdagingen" bieden. China pleit er daarom voor een nieuwe koers uit te zetten die gericht is op strategische perspectieven en wederzijds respect, en waarbij "inmenging uitgesloten" wordt. Een woordvoerder van de Duitse regering benadrukt dan weer dat Merkel tijdens het telefoongesprek de aandacht heeft gevestigd op een hele reeks onderwerpen. Ook de kwesties waarover meningsverschillen bestaan, kwamen daarbij aan bod. Onder meer de internationale inspanningen om vaccins te produceren en te verdelen, werden besproken. Ook economische samenwerking, klimaatbescherming en het behoud van de biodiversiteit werden aangehaald, zo klinkt het in Berlijn. De Europese Unie had enkele weken geleden voor het eerst in meer dan drie decennia nieuwe sancties tegen China ingesteld, wegens schendingen van de mensenrechten. Die sancties zijn gericht tegen vier Chinese functionarissen en één organisatie die verantwoordelijk zouden zijn voor de vervolging van de Oeigoerse moslimminderheid in het noordwesten van het land. In een reactie daarop had Peking de "inmenging in binnenlandse aangelegenheden" aangeklaagd en op zijn beurt sancties ingesteld tegen Duitse en andere Europese politici en instellingen. Een concrete oplossing voor dat geschil, werd in het bericht van Xinhua niet naar voor geschoven. "We hopen dat de EU onafhankelijk een juiste beslissing zal nemen", zo heeft Xi volgens die mededeling verklaard. (Belga)

Xi erkende dat er spanningen zijn tussen beide partijen. In de mededeling van Peking wordt dan ook diplomatisch benadrukt dat de betrekkingen tussen China en de EU "nieuwe mogelijkheden en verschillende uitdagingen" bieden. China pleit er daarom voor een nieuwe koers uit te zetten die gericht is op strategische perspectieven en wederzijds respect, en waarbij "inmenging uitgesloten" wordt. Een woordvoerder van de Duitse regering benadrukt dan weer dat Merkel tijdens het telefoongesprek de aandacht heeft gevestigd op een hele reeks onderwerpen. Ook de kwesties waarover meningsverschillen bestaan, kwamen daarbij aan bod. Onder meer de internationale inspanningen om vaccins te produceren en te verdelen, werden besproken. Ook economische samenwerking, klimaatbescherming en het behoud van de biodiversiteit werden aangehaald, zo klinkt het in Berlijn. De Europese Unie had enkele weken geleden voor het eerst in meer dan drie decennia nieuwe sancties tegen China ingesteld, wegens schendingen van de mensenrechten. Die sancties zijn gericht tegen vier Chinese functionarissen en één organisatie die verantwoordelijk zouden zijn voor de vervolging van de Oeigoerse moslimminderheid in het noordwesten van het land. In een reactie daarop had Peking de "inmenging in binnenlandse aangelegenheden" aangeklaagd en op zijn beurt sancties ingesteld tegen Duitse en andere Europese politici en instellingen. Een concrete oplossing voor dat geschil, werd in het bericht van Xinhua niet naar voor geschoven. "We hopen dat de EU onafhankelijk een juiste beslissing zal nemen", zo heeft Xi volgens die mededeling verklaard. (Belga)