De bijeenkomst van het Volkscongres is officieel de belangrijkste politieke gebeurtenis van het jaar in China. Op de tiendaagse vergadering komen 3.000 provincievertegenwoordigers bijeen. Tegelijkertijd vindt de jaarlijkse sessie van het politiek adviesorgaan, de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk, afgekort PCCCV plaats. Die twee events staan bekend als de Twee Sessies. Voor China is het congres een prestigemoment. Met de vergadering kan Peking aan de wereld laten zien dat de normaliteit in het land is teruggekeerd na de coronacrisis en de eenheid binnen het land benadrukken. Vele landen wijzen met een verwijtende vinger naar China voor de pandemie. De kritiek is dat China de ernst van de uitbraak van het virus zou hebben achtergehouden. Het Volkscongres, het symbool voor de stabiliteit van het Chinese regime, vindt elk jaar plaats sinds 1978, na het einde van de "culturele revolutie" die in 1966 in gang werd gezet door de toenmalige communistische leider Mao Zedong. Al sinds 1985 gaat de zitting van start op 5 maart. Door de coronacrisis is daar nu voor het eerst in 35 jaar een uitzondering op gemaakt. Tijdens het congres geeft de regering onder meer informatie over de economische toestand in het land. Criticasters zien de bijeenkomst in de eerste plaats als een schouwspel van een "pseudo- of marionettenparlement", dat enkel maar beslissingen zal bekrachtigen die eerder al door de heersende Communistische partij (CCP) werden genomen. Er kunnen wel degelijk debatten plaatsvinden, maar het kader waarin dat gebeurt, is erg strikt. Bovendien heeft het parlement nog nooit een voorstel van de regering afgekeurd. (Belga)

De bijeenkomst van het Volkscongres is officieel de belangrijkste politieke gebeurtenis van het jaar in China. Op de tiendaagse vergadering komen 3.000 provincievertegenwoordigers bijeen. Tegelijkertijd vindt de jaarlijkse sessie van het politiek adviesorgaan, de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk, afgekort PCCCV plaats. Die twee events staan bekend als de Twee Sessies. Voor China is het congres een prestigemoment. Met de vergadering kan Peking aan de wereld laten zien dat de normaliteit in het land is teruggekeerd na de coronacrisis en de eenheid binnen het land benadrukken. Vele landen wijzen met een verwijtende vinger naar China voor de pandemie. De kritiek is dat China de ernst van de uitbraak van het virus zou hebben achtergehouden. Het Volkscongres, het symbool voor de stabiliteit van het Chinese regime, vindt elk jaar plaats sinds 1978, na het einde van de "culturele revolutie" die in 1966 in gang werd gezet door de toenmalige communistische leider Mao Zedong. Al sinds 1985 gaat de zitting van start op 5 maart. Door de coronacrisis is daar nu voor het eerst in 35 jaar een uitzondering op gemaakt. Tijdens het congres geeft de regering onder meer informatie over de economische toestand in het land. Criticasters zien de bijeenkomst in de eerste plaats als een schouwspel van een "pseudo- of marionettenparlement", dat enkel maar beslissingen zal bekrachtigen die eerder al door de heersende Communistische partij (CCP) werden genomen. Er kunnen wel degelijk debatten plaatsvinden, maar het kader waarin dat gebeurt, is erg strikt. Bovendien heeft het parlement nog nooit een voorstel van de regering afgekeurd. (Belga)