Nochtans ging het de jongste jaren de goede kant uit met het aantal zaken waarbij ouders hun kind ontvoeren en meenemen naar het buitenland. Child Focus ziet ook het aantal "preventieve dossiers" dalen, waarbij een ouder contact opneemt met de stichting om melding te maken van een mogelijke ontvoering door de (ex-)partner. Slechts in een derde van de effectieve ontvoeringen werd een oplossing gevonden. De jaren daarvoor kende bijna de helft van de zaken (49 pct in 2016) nog een positieve afloop. Ruim de helft (54 pct) van de ontvoerde kinderen is jonger dan zes jaar, veertien procent is minder dan twee jaar oud. Child Focus ziet ook het aantal kinderen en jongeren die thuis of uit een instelling wegliepen, jaar na jaar stijgen. In 2016 was al sprake van een recordaantal, en vorig jaar steeg het aantal dossiers nog. Met 1.151 zaken lag het aantal wegloopdossiers in 2017 ongeveer 10 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande jaren. De helft van de weglopers is tussen 13 en 15 jaar. Honderdzevenendertig kinderen liepen meermaals weg, twee tot 11 keer. Zeer vaak gaat het dan om kinderen die in voorzieningen blijven. Positief hier is dat het aantal "preventieve dossiers" bijna verdubbeld is. In 36 gevallen belden ouders of wanhopige kinderen zelf om goede raad te krijgen die het weglopen zou kunnen vermijden. (Belga)

Nochtans ging het de jongste jaren de goede kant uit met het aantal zaken waarbij ouders hun kind ontvoeren en meenemen naar het buitenland. Child Focus ziet ook het aantal "preventieve dossiers" dalen, waarbij een ouder contact opneemt met de stichting om melding te maken van een mogelijke ontvoering door de (ex-)partner. Slechts in een derde van de effectieve ontvoeringen werd een oplossing gevonden. De jaren daarvoor kende bijna de helft van de zaken (49 pct in 2016) nog een positieve afloop. Ruim de helft (54 pct) van de ontvoerde kinderen is jonger dan zes jaar, veertien procent is minder dan twee jaar oud. Child Focus ziet ook het aantal kinderen en jongeren die thuis of uit een instelling wegliepen, jaar na jaar stijgen. In 2016 was al sprake van een recordaantal, en vorig jaar steeg het aantal dossiers nog. Met 1.151 zaken lag het aantal wegloopdossiers in 2017 ongeveer 10 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande jaren. De helft van de weglopers is tussen 13 en 15 jaar. Honderdzevenendertig kinderen liepen meermaals weg, twee tot 11 keer. Zeer vaak gaat het dan om kinderen die in voorzieningen blijven. Positief hier is dat het aantal "preventieve dossiers" bijna verdubbeld is. In 36 gevallen belden ouders of wanhopige kinderen zelf om goede raad te krijgen die het weglopen zou kunnen vermijden. (Belga)