Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft vorig jaar 2.433 dossiers rond verdwijningen en seksuele uitbuiting behandeld, tegenover 2.328 in 2011. Het gaat om 1.727 behandelde verdwijningsdossiers (1.794 in 2011) en 706 dossiers over seksuele uitbuiting (534 in 2011).

Jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting zoeken volgens Child Focus veel meer dan vroeger zelf contact met de stichting. De oprichting begin 2012 van de chatlijn "nupraatikerover.be" is daar niet vreemd aan: met ruim honderd jongeren werden vorig jaar driehonderd chatgesprekken gevoerd.

Weglopers blijven langer weg

Het aantal wegloopdossiers bleef de voorbije vijf jaar stabiel tussen jaarlijks 1.000 à 1.100 dossiers, maar Child Focus merkt wel dat de gemiddelde duur van het weglopen de voorbije vijf jaar stelselmatig toenam.

Zo bleven in 2008 slechts vier op de tien weglopers langer dan 48 uur weg, maar waren dat er in 2012 al zes op de tien. Drie op de tien weglopers verdwenen vorig jaar langer dan een week (tegenover twee op de tien in 2008) en een op de tien bleef zelfs langer dan een maand spoorloos.

Child Focus stelt ook vast dat steeds meer jongeren (28 procent van de dossiers in 2012) meerdere keren per jaar weglopen. Het gaat daarbij vaak om jongeren die weglopen uit een instelling waar ze verblijven.

Internationale kinderontvoering meestal door moeder
In 66 procent van de 272 effectieve dossiers die Child Focus vorig jaar behandelde rond internationale kinderontvoering bleek het de moeder te zijn die het kind ontvoerde. De verhouding ligt anders bij de 183 preventieve dossiers: daar werd in 62 procent van de gevallen gevreesd dat de vader de kinderen zou willen ontvoeren. Van de in totaal 455 behandelde dossiers konden er vorig jaar 293 (64 procent) afgesloten worden.

De gemiddelde leeftijd van de ontvoerde kinderen daalde ten opzichte van de voorgaande jaren, en twee op de drie slachtoffers was jonger dan 6 jaar. In 51 procent van de gevallen ging het om meisjes, in 49 procent om jongens.

Het belangrijkste bestemmingsland voor ontvoering was vorig jaar Frankrijk, gevolgd door respectievelijk Marokko, Duitsland, Nederland en Spanje. De top-5 van landen waarnaar een ontvoering gevreesd werd, bestond uit Marokko, gevolgd door respectievelijk Tunesië, Turkije, Algerije en Spanje. (Belga/TE)

Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft vorig jaar 2.433 dossiers rond verdwijningen en seksuele uitbuiting behandeld, tegenover 2.328 in 2011. Het gaat om 1.727 behandelde verdwijningsdossiers (1.794 in 2011) en 706 dossiers over seksuele uitbuiting (534 in 2011). Jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting zoeken volgens Child Focus veel meer dan vroeger zelf contact met de stichting. De oprichting begin 2012 van de chatlijn "nupraatikerover.be" is daar niet vreemd aan: met ruim honderd jongeren werden vorig jaar driehonderd chatgesprekken gevoerd. Weglopers blijven langer weg Het aantal wegloopdossiers bleef de voorbije vijf jaar stabiel tussen jaarlijks 1.000 à 1.100 dossiers, maar Child Focus merkt wel dat de gemiddelde duur van het weglopen de voorbije vijf jaar stelselmatig toenam. Zo bleven in 2008 slechts vier op de tien weglopers langer dan 48 uur weg, maar waren dat er in 2012 al zes op de tien. Drie op de tien weglopers verdwenen vorig jaar langer dan een week (tegenover twee op de tien in 2008) en een op de tien bleef zelfs langer dan een maand spoorloos. Child Focus stelt ook vast dat steeds meer jongeren (28 procent van de dossiers in 2012) meerdere keren per jaar weglopen. Het gaat daarbij vaak om jongeren die weglopen uit een instelling waar ze verblijven. Internationale kinderontvoering meestal door moeder In 66 procent van de 272 effectieve dossiers die Child Focus vorig jaar behandelde rond internationale kinderontvoering bleek het de moeder te zijn die het kind ontvoerde. De verhouding ligt anders bij de 183 preventieve dossiers: daar werd in 62 procent van de gevallen gevreesd dat de vader de kinderen zou willen ontvoeren. Van de in totaal 455 behandelde dossiers konden er vorig jaar 293 (64 procent) afgesloten worden. De gemiddelde leeftijd van de ontvoerde kinderen daalde ten opzichte van de voorgaande jaren, en twee op de drie slachtoffers was jonger dan 6 jaar. In 51 procent van de gevallen ging het om meisjes, in 49 procent om jongens. Het belangrijkste bestemmingsland voor ontvoering was vorig jaar Frankrijk, gevolgd door respectievelijk Marokko, Duitsland, Nederland en Spanje. De top-5 van landen waarnaar een ontvoering gevreesd werd, bestond uit Marokko, gevolgd door respectievelijk Tunesië, Turkije, Algerije en Spanje. (Belga/TE)