Defensie kwam deze week in het oog van de storm nadat een studie uitlekte waaruit blijkt dat de F-16's langer zouden kunnen rondvliegen dan steeds werd aangenomen. Die informatie stroomde echter niet door tot bij bevoegd minister Steven Vandeput (N-VA).

In afwachting van twee audits hebben enkele hoge militairen een stap opzij gezet. 'Inhoudelijk ben ik er van overtuigd dat onze specialisten perfect in staat zijn de publiek gemaakte documenten over de metaalmoeheid van de F-16 in hun context te plaatsen en er de echte betekenis en hun feitelijke waarde van toe te lichten. Deze documenten zijn dermate technisch van aard dat enige nuance in het debat wel gepast is', schrijft generaal Compernol in een nieuwsbrief aan het Defensiepersoneel.

Hij benadrukt dat de beslissing van het viertal 'niet lichtzinnig' werd genomen, maar dat het 'in geen geval' een schuldbekentenis is. 'Hier moeten dus zeker geen voorbarige conclusies uit getrokken worden. Enkel het onderzoek zal uitsluitsel geven over eventuele fouten. Ik kijk dit onderzoek met vertrouwen tegemoet'.

Compernol beseft dat de geloofwaardigheid van Defensie een serieuze deuk heeft gekregen en dat het tijd zal vergen om deze schade te herstellen. 'Net op een cruciaal moment in een hele reeks van belangrijke projecten wordt onze integriteit in twijfel getrokken. Als organisatie willen we het vertrouwen dat we verdienen, opnieuw terugwinnen'.

Bij de pakken blijven zitten is voor de legerbaas geen optie. 'Het beheer van de organisatie en de verdere voorbereiding van de toekomst van Defensie mogen niet stilvallen. Ik vraag jullie dan ook om met zijn allen loyaal, gedreven en in volledige transparantie verder te werken aan de programma's en projecten die vandaag op tafel liggen'.

Defensie kwam deze week in het oog van de storm nadat een studie uitlekte waaruit blijkt dat de F-16's langer zouden kunnen rondvliegen dan steeds werd aangenomen. Die informatie stroomde echter niet door tot bij bevoegd minister Steven Vandeput (N-VA). In afwachting van twee audits hebben enkele hoge militairen een stap opzij gezet. 'Inhoudelijk ben ik er van overtuigd dat onze specialisten perfect in staat zijn de publiek gemaakte documenten over de metaalmoeheid van de F-16 in hun context te plaatsen en er de echte betekenis en hun feitelijke waarde van toe te lichten. Deze documenten zijn dermate technisch van aard dat enige nuance in het debat wel gepast is', schrijft generaal Compernol in een nieuwsbrief aan het Defensiepersoneel. Hij benadrukt dat de beslissing van het viertal 'niet lichtzinnig' werd genomen, maar dat het 'in geen geval' een schuldbekentenis is. 'Hier moeten dus zeker geen voorbarige conclusies uit getrokken worden. Enkel het onderzoek zal uitsluitsel geven over eventuele fouten. Ik kijk dit onderzoek met vertrouwen tegemoet'. Compernol beseft dat de geloofwaardigheid van Defensie een serieuze deuk heeft gekregen en dat het tijd zal vergen om deze schade te herstellen. 'Net op een cruciaal moment in een hele reeks van belangrijke projecten wordt onze integriteit in twijfel getrokken. Als organisatie willen we het vertrouwen dat we verdienen, opnieuw terugwinnen'. Bij de pakken blijven zitten is voor de legerbaas geen optie. 'Het beheer van de organisatie en de verdere voorbereiding van de toekomst van Defensie mogen niet stilvallen. Ik vraag jullie dan ook om met zijn allen loyaal, gedreven en in volledige transparantie verder te werken aan de programma's en projecten die vandaag op tafel liggen'.