'Een jaar geleden kondigde ik aan dat de belangrijkste uitdaging voor Defensie voor deze nieuwe legislatuur zich bevond op het personeelsdomein', aldus Compernol. 'We hebben die uitdaging met vastberadenheid aanvaard, met als bewijs de 2.111 rekruten die zich in 2019 bij Defensie hebben gevoegd.' De stafchef stelde dat die jaarlijkse vervangingsgraad van meer dan 8 procent nog verschillende jaren moet aangehouden worden.

Voor dit jaar wil Defensie 2.150 personeelsleden rekruteren. Daarbij mikt het leger op de invulling van alle vacatures, met dus de aanwerving van personeelsleden in knelpuntberoepen. 'Zo gaan we dit jaar voor de kandidaten-onderofficieren technieker voor het eerst een specifiek voorbereidingsprogramma lanceren in samenwerking met VDAB en Forem (de Waalse tegenhanger van de VDAB, nvdr.) en later vermoedelijk ook met Actiris (in Brussel nvdr.)', aldus de chef Defensie.

Ondanks de personeelsuitdaging blijft Defensie gefocust op de operationele output. In de woorden van de generaal is dat de enige bijdrage die Defensie aan het regeringsbeleid kan bieden, en ook wel het DNA van de strijdkrachten. Die output laat België toe zijn plaats in te nemen binnen de EU, de NAVO, de VN en coalities tegen extremistische organisaties, klonk het nog.

Een overgangsperiode dringt zich echter ook op voor de vorming van het nieuwe personeel en om de nieuwe capaciteiten in te schakelen. Vorig jaar is onder meer voorzien in de vervanging van mijnenbestrijdingsschepen, medisch materieel, communicatiemiddelen, simulatiecapaciteiten en bewapening.

'Ondanks het feit dat deze nieuwe wapensystemen pas over enkele jaren worden geleverd, zijn de voorbereidingen vandaag reeds opgestart', zei Compernol.

Compernol had ook aandacht voor het prijskaartje dat hangt aan alle veranderingen waarmee Defensie te maken krijgt. De investeringen in materieel vergen zo bijkomende middelen voor de inwerkingstelling, zoals aangepaste infrastructuur, de opbouw van munitiestocks, onderhoud, vorming en training. Ook moet de aantrekkelijkheid van het militaire beroep worden verbeterd.

De chef Defensie merkte in zijn toespraak ook op dat de tijd is gekomen voor de vorming van een 'stabiele regering met de nodige slagkracht'. 'Een regering die het initiatief neemt om een echt veiligheidsbeleid uit te stippelen en Defensie de middelen geeft om dit beleid correct in te vullen en verantwoord uit te voeren'. Tegelijk erkende hij dat de regering in lopende zaken Defensie het afgelopen jaar 'naar behoren gesteund' heeft.

'Een jaar geleden kondigde ik aan dat de belangrijkste uitdaging voor Defensie voor deze nieuwe legislatuur zich bevond op het personeelsdomein', aldus Compernol. 'We hebben die uitdaging met vastberadenheid aanvaard, met als bewijs de 2.111 rekruten die zich in 2019 bij Defensie hebben gevoegd.' De stafchef stelde dat die jaarlijkse vervangingsgraad van meer dan 8 procent nog verschillende jaren moet aangehouden worden. Voor dit jaar wil Defensie 2.150 personeelsleden rekruteren. Daarbij mikt het leger op de invulling van alle vacatures, met dus de aanwerving van personeelsleden in knelpuntberoepen. 'Zo gaan we dit jaar voor de kandidaten-onderofficieren technieker voor het eerst een specifiek voorbereidingsprogramma lanceren in samenwerking met VDAB en Forem (de Waalse tegenhanger van de VDAB, nvdr.) en later vermoedelijk ook met Actiris (in Brussel nvdr.)', aldus de chef Defensie. Ondanks de personeelsuitdaging blijft Defensie gefocust op de operationele output. In de woorden van de generaal is dat de enige bijdrage die Defensie aan het regeringsbeleid kan bieden, en ook wel het DNA van de strijdkrachten. Die output laat België toe zijn plaats in te nemen binnen de EU, de NAVO, de VN en coalities tegen extremistische organisaties, klonk het nog. Een overgangsperiode dringt zich echter ook op voor de vorming van het nieuwe personeel en om de nieuwe capaciteiten in te schakelen. Vorig jaar is onder meer voorzien in de vervanging van mijnenbestrijdingsschepen, medisch materieel, communicatiemiddelen, simulatiecapaciteiten en bewapening. 'Ondanks het feit dat deze nieuwe wapensystemen pas over enkele jaren worden geleverd, zijn de voorbereidingen vandaag reeds opgestart', zei Compernol. Compernol had ook aandacht voor het prijskaartje dat hangt aan alle veranderingen waarmee Defensie te maken krijgt. De investeringen in materieel vergen zo bijkomende middelen voor de inwerkingstelling, zoals aangepaste infrastructuur, de opbouw van munitiestocks, onderhoud, vorming en training. Ook moet de aantrekkelijkheid van het militaire beroep worden verbeterd. De chef Defensie merkte in zijn toespraak ook op dat de tijd is gekomen voor de vorming van een 'stabiele regering met de nodige slagkracht'. 'Een regering die het initiatief neemt om een echt veiligheidsbeleid uit te stippelen en Defensie de middelen geeft om dit beleid correct in te vullen en verantwoord uit te voeren'. Tegelijk erkende hij dat de regering in lopende zaken Defensie het afgelopen jaar 'naar behoren gesteund' heeft.