Hij reageert daarmee op de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois om reeds nu eentalig Nederlandstalige oproepbrieven te versturen.

Michel omschreef de demarche van Bourgeois als "een nieuwe provocatie van de N-VA". Voor de MR-voorzitter is het versturen van de oproepingsbrieven in de taal van de kiezer "een elementaire democratische zaak in de lijn van de federale wetgeving terzake".

"Laten we pragmatisch zijn en zich in deze (faciliteiten)gemeenten tot de burger richten in zijn eigen taal in plaats van ten koste van hen het communautaire vuur opnieuw aan te wakkeren, wat enkel de extremisten ten goede komt", luidt de mededeling van de MR-voorzitter die tevens door de MR-lijsttrekkers in de zes faciliteitengemeenten ondertekend werd.

Niets onwettigs Ondertussen ontkent Bourgeois dat hij iets onwettigs heeft gedaan door de provinciegouverneur opdracht te geven de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zelf te versturen. De minister beroept zich daarvoor op een artikel van het Vlaamse kiesdecreet. Dat geeft de Vlaamse regering de mogelijkheid alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de verkiezingen goed te laten verlopen.

Het zijn de colleges van burgemeester en schepenen die instaan voor de verzending van de oproepingsbrieven. Dat moet voor de verkiezingen van 14 oktober ten laatste op 29 september gebeuren. De provinciegouverneur moet erop toezien dat de gemeentebesturen de brieven versturen.

Minister Bourgeois herinnert eraan dat de verzending van de oproepingsbrieven - die eerst in het Nederlands moet gebeuren en die nadien op aanvraag in het Frans kunnen worden verkregen - in het verleden niet zonder moeilijkheden gebeurde. Ook voor de nakende stembusslag dreigen volgens hem problemen. Sommige colleges namen al een beslissing of waarnemende burgemeesters kondigden aan de oproepingsbrieven in het Frans te versturen of evenveel Frans- als Nederlandstalige brieven te bestellen. (Belga/TE)

Hij reageert daarmee op de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois om reeds nu eentalig Nederlandstalige oproepbrieven te versturen. Michel omschreef de demarche van Bourgeois als "een nieuwe provocatie van de N-VA". Voor de MR-voorzitter is het versturen van de oproepingsbrieven in de taal van de kiezer "een elementaire democratische zaak in de lijn van de federale wetgeving terzake". "Laten we pragmatisch zijn en zich in deze (faciliteiten)gemeenten tot de burger richten in zijn eigen taal in plaats van ten koste van hen het communautaire vuur opnieuw aan te wakkeren, wat enkel de extremisten ten goede komt", luidt de mededeling van de MR-voorzitter die tevens door de MR-lijsttrekkers in de zes faciliteitengemeenten ondertekend werd. Niets onwettigs Ondertussen ontkent Bourgeois dat hij iets onwettigs heeft gedaan door de provinciegouverneur opdracht te geven de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zelf te versturen. De minister beroept zich daarvoor op een artikel van het Vlaamse kiesdecreet. Dat geeft de Vlaamse regering de mogelijkheid alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de verkiezingen goed te laten verlopen. Het zijn de colleges van burgemeester en schepenen die instaan voor de verzending van de oproepingsbrieven. Dat moet voor de verkiezingen van 14 oktober ten laatste op 29 september gebeuren. De provinciegouverneur moet erop toezien dat de gemeentebesturen de brieven versturen. Minister Bourgeois herinnert eraan dat de verzending van de oproepingsbrieven - die eerst in het Nederlands moet gebeuren en die nadien op aanvraag in het Frans kunnen worden verkregen - in het verleden niet zonder moeilijkheden gebeurde. Ook voor de nakende stembusslag dreigen volgens hem problemen. Sommige colleges namen al een beslissing of waarnemende burgemeesters kondigden aan de oproepingsbrieven in het Frans te versturen of evenveel Frans- als Nederlandstalige brieven te bestellen. (Belga/TE)