"In 2017 werden in drie van de vier gevallen geen nieuwe elementen aangebracht door de persoon die de meervoudige asielaanvraag indiende. Sommigen lijken te denken dat een nieuwe asielaanvraag hetzelfde is als beroep aantekenen tegen een eerdere beslissing, maar dat is helemaal niet het geval", stelt Dermaux. "Iedere keer dat een tweede, derde, achtste, negende aanvraag wordt ingediend, wordt een hele procedure doorlopen. En 4.000 meervoudige asielaanvragen op een jaar tijd (in 2016, n.v.d.r.), dat vraagt enorm veel middelen! Onder degenen die meervoudige asielaanvragen doen, zijn er die echt bescherming nodig hebben", voegt hij nog toe. Hij pleit voor een evenwicht tussen "rekening houden met de nood aan bescherming en het voorkomen van ongegronde asielaanvragen, misbruik en vertragingstactieken". (Belga)

"In 2017 werden in drie van de vier gevallen geen nieuwe elementen aangebracht door de persoon die de meervoudige asielaanvraag indiende. Sommigen lijken te denken dat een nieuwe asielaanvraag hetzelfde is als beroep aantekenen tegen een eerdere beslissing, maar dat is helemaal niet het geval", stelt Dermaux. "Iedere keer dat een tweede, derde, achtste, negende aanvraag wordt ingediend, wordt een hele procedure doorlopen. En 4.000 meervoudige asielaanvragen op een jaar tijd (in 2016, n.v.d.r.), dat vraagt enorm veel middelen! Onder degenen die meervoudige asielaanvragen doen, zijn er die echt bescherming nodig hebben", voegt hij nog toe. Hij pleit voor een evenwicht tussen "rekening houden met de nood aan bescherming en het voorkomen van ongegronde asielaanvragen, misbruik en vertragingstactieken". (Belga)