"De rechter oordeelde dat het misbruik maken van een dergelijk emotioneel gebeuren zonder verificatie van de feiten een zware inbreuk op de Antiracismewet is en erg ingrijpend is voor de hele lokale gemeenschap", reageert Jozef De Witte, directeur van het CGKR. "Het artikel is gebaseerd op manifeste leugens, enkel en alleen om een hatelijk beeld op te hangen van vreemdelingen en zo vreemdelingenhaat aan te wakkeren en hun cultuur als een bedreiging voor te stellen. Deze uitspraak is een duidelijk veroordeling van dergelijk wanpraktijken". Naar aanleiding van enkele vernielingen op het kerkhof van Sint-Niklaas in 2005 wezen de twee Vlaams Belangers onterecht allochtonen als daders aan en verwezen naar hun "ontspoorde cultuur". Toen bleek wie de echte daders waren en de de partij zich daarop weigerde te verontschuldigen, meldde het stadsbestuur van Sint-Niklaas de feiten aan het Centrum. Toenmalig burgemeester Freddy Willockx (sp.a) zegt dat hij indertijd enkel zijn plicht deed. "Het gerecht deed zijn werk en ik geef daar geen commentaar op", aldus de ere-burgemeester. (MVL)

"De rechter oordeelde dat het misbruik maken van een dergelijk emotioneel gebeuren zonder verificatie van de feiten een zware inbreuk op de Antiracismewet is en erg ingrijpend is voor de hele lokale gemeenschap", reageert Jozef De Witte, directeur van het CGKR. "Het artikel is gebaseerd op manifeste leugens, enkel en alleen om een hatelijk beeld op te hangen van vreemdelingen en zo vreemdelingenhaat aan te wakkeren en hun cultuur als een bedreiging voor te stellen. Deze uitspraak is een duidelijk veroordeling van dergelijk wanpraktijken". Naar aanleiding van enkele vernielingen op het kerkhof van Sint-Niklaas in 2005 wezen de twee Vlaams Belangers onterecht allochtonen als daders aan en verwezen naar hun "ontspoorde cultuur". Toen bleek wie de echte daders waren en de de partij zich daarop weigerde te verontschuldigen, meldde het stadsbestuur van Sint-Niklaas de feiten aan het Centrum. Toenmalig burgemeester Freddy Willockx (sp.a) zegt dat hij indertijd enkel zijn plicht deed. "Het gerecht deed zijn werk en ik geef daar geen commentaar op", aldus de ere-burgemeester. (MVL)