Het aantal meldingen steeg opvallend met 15 procent, maar het Centrum merkt in dit verband op dat het maar liefst 609 meldingen ontving over de controversiële filmpjes en uitspraken van de radicale islamitische splintergroep Sharia4Belgium. "Zonder deze meldingen liggen de cijfers van 2011 dicht in de buurt van die van het jaar voordien", luidt het. De dossiers over vermoedelijke raciale discriminatie kenden een terugval, maar maken nog steeds het grootste deel van de nieuwe dossiers uit, gevolgd door de dossiers over discriminatie omwille van een handicap en religieuze overtuiging. Het Centrum besliste vorig jaar om in 16 dossiers over discriminatie naar de rechtbank te stappen. Het gaat om vijf civiele procedures en elf strafzaken. Daarnaast werden ook 32 eenvoudige klachten ingediend. (MVL)

Het aantal meldingen steeg opvallend met 15 procent, maar het Centrum merkt in dit verband op dat het maar liefst 609 meldingen ontving over de controversiële filmpjes en uitspraken van de radicale islamitische splintergroep Sharia4Belgium. "Zonder deze meldingen liggen de cijfers van 2011 dicht in de buurt van die van het jaar voordien", luidt het. De dossiers over vermoedelijke raciale discriminatie kenden een terugval, maar maken nog steeds het grootste deel van de nieuwe dossiers uit, gevolgd door de dossiers over discriminatie omwille van een handicap en religieuze overtuiging. Het Centrum besliste vorig jaar om in 16 dossiers over discriminatie naar de rechtbank te stappen. Het gaat om vijf civiele procedures en elf strafzaken. Daarnaast werden ook 32 eenvoudige klachten ingediend. (MVL)