Het CGKR meldt kennis te nemen van de aanhouding van Belkacem en zegt het beeldmateriaal te bestuderen, waarin de woordvoerder opnieuw zou aanzetten tot geweld tegenover niet-moslims. "Het huidig wettelijk kader laat toe om op te treden tegen dergelijke strafbare feiten", meldt CGKR-directeur Jozef De Witte. "Het Centrum dient daarom een klacht in, zodat de politie en het parket deze zaak verder onderzoeken." Het CGKR diende al meermaals een klacht in tegen Sharia4Belgium, onder meer wegens homofobe uitspraken en het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegenover niet-moslims. Belkacem werd begin mei door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld voor het aanzetten tot haat tegen niet-moslims en het belagen van Frank Vanhecke, de weduwnaar van Marie-Rose Morel. Het CGKR meldt zich toen burgerlijke partij gesteld te hebben. (KAV)

Het CGKR meldt kennis te nemen van de aanhouding van Belkacem en zegt het beeldmateriaal te bestuderen, waarin de woordvoerder opnieuw zou aanzetten tot geweld tegenover niet-moslims. "Het huidig wettelijk kader laat toe om op te treden tegen dergelijke strafbare feiten", meldt CGKR-directeur Jozef De Witte. "Het Centrum dient daarom een klacht in, zodat de politie en het parket deze zaak verder onderzoeken." Het CGKR diende al meermaals een klacht in tegen Sharia4Belgium, onder meer wegens homofobe uitspraken en het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegenover niet-moslims. Belkacem werd begin mei door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld voor het aanzetten tot haat tegen niet-moslims en het belagen van Frank Vanhecke, de weduwnaar van Marie-Rose Morel. Het CGKR meldt zich toen burgerlijke partij gesteld te hebben. (KAV)