Het Belgische verzoek werd in 2017 ingediend en had alles te maken met het verzet van met name Wallonië en Brussel tegen CETA.

Nu het Europees Hof eventuele wettelijke bezwaren verwerpt, kunnen ook die twee gewesten CETA ratificeren.Vlaanderen en het federaal parlement deden dat al eerder.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) reageerde meteen tevreden op het arrest.

Verzet Magnette

De EU en de Canadese regering rondden de onderhandelingen over hun bilateraal vrijhandelsakkoord in 2016 af. De formele goedkeuring door de Europese lidstaten liep echter vertraging op omdat het Waals gewest dwarslag, waardoor België niet kon instemmen.

Toenmalig Waals minister-president Paul Magnette, aan het hoofd van een regering met PS en CDH, haalde toen in binnen- en buitenland de krantenkoppen met zijn verzet tegen het ISDS-arbitragesysteem (Investor-State Dispute Settlement System) dat in het akkoord vervat zit en het vooruitzicht op een 'stelsel van investeringsgerechten' (Investment Court System, ICS) dat ISDS moet vervangen. De geschillenbeslechting moet buitenlandse investeerders de kans geven om staten voor een arbitragehof te dagen als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. In tegenstelling tot het gewraakte ISDS zal het ICS-systeem niet werken met ad-hoctribunalen, maar met professionele en onafhankelijke rechters die transparante procedures hanteren.

De impasse over het CETA-verdrag, die de federale regering van Charles Michel in een diplomatiek ongemakkelijke situatie deed belanden, werd doorbroken door een intra-Belgisch akkoord. Er werd op Europees niveau een 'interpretatieve verklaring' aan de tekst toegevoegd en er werd overeengekomen dat België aan het EU-Hof zou vragen of de voorziene geschillenbeslechting compatibel is met het Europees recht.

Door dat akkoord kon de goedkeuring van het CETA-verdrag toch doorgaan en het akkoord in september 2017 in werking treden, hoewel slechts voorlopig en zonder het nieuwe stelsel van de ICS-investeringsgerechten.

Het Belgische verzoek werd in 2017 ingediend en had alles te maken met het verzet van met name Wallonië en Brussel tegen CETA. Nu het Europees Hof eventuele wettelijke bezwaren verwerpt, kunnen ook die twee gewesten CETA ratificeren.Vlaanderen en het federaal parlement deden dat al eerder. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) reageerde meteen tevreden op het arrest.De EU en de Canadese regering rondden de onderhandelingen over hun bilateraal vrijhandelsakkoord in 2016 af. De formele goedkeuring door de Europese lidstaten liep echter vertraging op omdat het Waals gewest dwarslag, waardoor België niet kon instemmen. Toenmalig Waals minister-president Paul Magnette, aan het hoofd van een regering met PS en CDH, haalde toen in binnen- en buitenland de krantenkoppen met zijn verzet tegen het ISDS-arbitragesysteem (Investor-State Dispute Settlement System) dat in het akkoord vervat zit en het vooruitzicht op een 'stelsel van investeringsgerechten' (Investment Court System, ICS) dat ISDS moet vervangen. De geschillenbeslechting moet buitenlandse investeerders de kans geven om staten voor een arbitragehof te dagen als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. In tegenstelling tot het gewraakte ISDS zal het ICS-systeem niet werken met ad-hoctribunalen, maar met professionele en onafhankelijke rechters die transparante procedures hanteren. De impasse over het CETA-verdrag, die de federale regering van Charles Michel in een diplomatiek ongemakkelijke situatie deed belanden, werd doorbroken door een intra-Belgisch akkoord. Er werd op Europees niveau een 'interpretatieve verklaring' aan de tekst toegevoegd en er werd overeengekomen dat België aan het EU-Hof zou vragen of de voorziene geschillenbeslechting compatibel is met het Europees recht. Door dat akkoord kon de goedkeuring van het CETA-verdrag toch doorgaan en het akkoord in september 2017 in werking treden, hoewel slechts voorlopig en zonder het nieuwe stelsel van de ICS-investeringsgerechten.