De jongste tijd verschenen berichten over jonge Belgische moslimstrijders in Syrië. De ongerustheid van de betrokken families is, in het licht van de feiten die zich er afspelen, terecht, vindt de minister. De task force heeft als doel de coördinatie en efficiëntie te verzekeren door middel van permanente uitwisseling van gegevens, en beslissingen over de te nemen maatregelen. Ze richt zich op het vertrek naar Syrië, de toestand ter plaatse, het contact met de families in België alsook de terugkeer naar ons land die adequaat zullen worden opgevolgd en begeleid. De task force bestaat uit vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, de staatsveiligheid, het OCAD, het Crisiscentrum, de Algemene Directie Preventie en Veiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de inlichtingendiensten van Defensie, Buitenlandse Zaken, onder het voorzitterschap van de vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de premier. Naast de oprichting van het meldpunt, werd ook beslist dat elke politiezone een referentiepersoon zou moeten aanstellen om de acties op lokaal niveau te coördineren. OCAD, Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten zetten hun onderzoek naar de identiteit en de aanwezigheid van Belgen in de gevechtsgroepen in Syrië en naar de identificatie van de groepen voort. OCAD zal een informatienota voor de betrokken lokale overheden verspreiden, terwijl er ook opleidingen voor de lokale politiezones komen om signalen van een eventuele radicalisering. (JDH)

De jongste tijd verschenen berichten over jonge Belgische moslimstrijders in Syrië. De ongerustheid van de betrokken families is, in het licht van de feiten die zich er afspelen, terecht, vindt de minister. De task force heeft als doel de coördinatie en efficiëntie te verzekeren door middel van permanente uitwisseling van gegevens, en beslissingen over de te nemen maatregelen. Ze richt zich op het vertrek naar Syrië, de toestand ter plaatse, het contact met de families in België alsook de terugkeer naar ons land die adequaat zullen worden opgevolgd en begeleid. De task force bestaat uit vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, de staatsveiligheid, het OCAD, het Crisiscentrum, de Algemene Directie Preventie en Veiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de inlichtingendiensten van Defensie, Buitenlandse Zaken, onder het voorzitterschap van de vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de premier. Naast de oprichting van het meldpunt, werd ook beslist dat elke politiezone een referentiepersoon zou moeten aanstellen om de acties op lokaal niveau te coördineren. OCAD, Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten zetten hun onderzoek naar de identiteit en de aanwezigheid van Belgen in de gevechtsgroepen in Syrië en naar de identificatie van de groepen voort. OCAD zal een informatienota voor de betrokken lokale overheden verspreiden, terwijl er ook opleidingen voor de lokale politiezones komen om signalen van een eventuele radicalisering. (JDH)