De Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid (CDRGA), die als belangrijkste taak heeft om gedetineerden tewerk te stellen, wil bedrijfsleiders aanmoedigen om de stap naar gevangenisarbeid te wagen. Daarvoor lanceert de dienst woensdag het concept "Cellmade".

Meer dan 20 procent van de gedetineerden werkt in één van de penitentiaire werkplaatsen verspreid over heel het land. "Werken biedt de gedetineerden de mogelijkheid hun detentietijd op een zinvolle manier te besteden en brengt hen belangrijke professionele en sociale vaardigheden bij. Bovendien biedt gevangenisarbeid hen de kans om slachtoffers te vergoeden en hen voor te bereiden op invrijheidstelling en reïntegratie in de samenleving", luidt het bij de FOD Justitie, waar de CDRGA een onderdeel van vormt.

'Sterke kwaliteit'

Maar ook ondernemers hebben voordeel bij het nieuwe concept: "Het is een kwaliteitslabel dat de nadruk legt op arbeid in de werkplaatsen van de gevangenissen: een gunstig tarief, een sterke kwaliteit en nabijheid van de productie, respect voor de vooropgestelde uitvoeringstermijnen, en goede omkadering door ervaren technisch personeel. Een win-winpartnership dus".

De CDRGA biedt KMO's al drie decennia outsourcing services aan, zoals montage, verpakking en schrijnwerkerij. Met een veertigtal werkplaatsen over heel België, meer dan 200 technici en bijna 2.000 tewerkgestelde gedetineerden werkt de dienst momenteel samen met een duizendtal bedrijven. "Cellmade" wil met een positief en sterk imago de economische wereld verder veroveren", besluit de FOD Justitie. (Belga/WB)

De Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid (CDRGA), die als belangrijkste taak heeft om gedetineerden tewerk te stellen, wil bedrijfsleiders aanmoedigen om de stap naar gevangenisarbeid te wagen. Daarvoor lanceert de dienst woensdag het concept "Cellmade".Meer dan 20 procent van de gedetineerden werkt in één van de penitentiaire werkplaatsen verspreid over heel het land. "Werken biedt de gedetineerden de mogelijkheid hun detentietijd op een zinvolle manier te besteden en brengt hen belangrijke professionele en sociale vaardigheden bij. Bovendien biedt gevangenisarbeid hen de kans om slachtoffers te vergoeden en hen voor te bereiden op invrijheidstelling en reïntegratie in de samenleving", luidt het bij de FOD Justitie, waar de CDRGA een onderdeel van vormt. Maar ook ondernemers hebben voordeel bij het nieuwe concept: "Het is een kwaliteitslabel dat de nadruk legt op arbeid in de werkplaatsen van de gevangenissen: een gunstig tarief, een sterke kwaliteit en nabijheid van de productie, respect voor de vooropgestelde uitvoeringstermijnen, en goede omkadering door ervaren technisch personeel. Een win-winpartnership dus". De CDRGA biedt KMO's al drie decennia outsourcing services aan, zoals montage, verpakking en schrijnwerkerij. Met een veertigtal werkplaatsen over heel België, meer dan 200 technici en bijna 2.000 tewerkgestelde gedetineerden werkt de dienst momenteel samen met een duizendtal bedrijven. "Cellmade" wil met een positief en sterk imago de economische wereld verder veroveren", besluit de FOD Justitie. (Belga/WB)