CD&V wil nationaal toegangsverbod in recreatiedomeinen voor wie amok maakt

Franky Demon (CD&V).

Naar analogie met het stadionverbod in de voetbalwet, wil CD&V een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen mogelijk maken voor amokmakers.

Kamerlid Franky Demon heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

‘Sinds enkele jaren gaan de eerste zonnestralen telkens gepaard met incidenten in recreatiedomeinen. Steeds opnieuw bereiken ons berichten over vechtpartijen, vandalisme, het hinderen van redders en hulpdiensten en zelfs ongewenst seksueel gedrag’, zegt Demon. ‘Dit wangedrag creëert een gevoel van onveiligheid en verziekt de sfeer voor de meerderheid van bezoekers die zich wel aan de regels houden. Bovendien besmeuren deze incidenten de naam van de recreatiedomeinen.’

Vorig jaar vaardigde minister van Binnenlandse Zaken, en partijgenote van Demon, Annelies Verlinden een omzendbrief uit met zowel preventieve als repressieve maatregelen om overlast en geweld in de recreatiedomeinen te voorkomen en te bestraffen. ‘Een belangrijke stap, maar toch blijkt dat er verdere stappen nodig zijn’, zegt Demon. ‘Ons voorstel inspireert zich op het stadionverbod in de voetbalwet: wie zich misdraagt in één domein, zal ook in andere domeinen de toegang ontzegd worden.’

CD&V wil zo verhinderen dat de overlast zich van het ene naar het andere recreatiedomein verplaatst.

Ook Antwerps gouverneur Cathy Berx is gewonnen voor dergelijke maatregel, zegt Demon. In de praktijk zouden burgemeesters verplicht worden om melding te maken van elk plaatsverbod dat zij opleggen. Die informatie kan dan op aanvraag ter beschikking gesteld worden van de recreatiedomeinen. Zij kunnen immers in hun parkreglement een toegangsverbod inschrijven voor personen die het voorwerp uitmaken van een plaatsverbod voor een ander recreatiedomein. Door de uitbaters die gegevens te laten opvragen, zullen zij dergelijk toegangsverbod kunnen handhaven, besluit Demon.

N-VA: ‘Verbaasd’

N-VA-Kamerlid Koen Metsu reageert “verbaasd” op het CD&V-voorstel. Metsu verwijst naar een eigen resolutie uit 2020 waarin sprake was van een zwarte lijst voor zwembaden en recreatiedomeinen. Die resolutie is toen trouwens ook ondertekend door CD&V’er Demon. “Maar het is uitgerekend CD&V-minister Verlinden die er niet in slaagt om mijn resolutie consequent uit te voeren. Het plaatsverbod is er al, het enige dat de minister in orde moet brengen is de creatie van een algemene databank die de verschillende domeinen en de politiediensten kunnen raadplegen. Alleen zo kan men bij aankomst meteen de toegang weigeren”, meent Metsu.
Het N-VA-Kamerlid vraagt de minister met aandrang om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. “De zomer is al gestart en de recreatiedomeinen lopen al weken vol. Dat CD&V nu nog met eigen wetsvoorstellen moet komen, in plaats van uit te voeren wat al op tafel ligt, is dan ook onbegrijpelijk”, besluit Metsu.

Partner Content