CD&V wil dat leerlingen ook na corona gebruik kunnen maken van ‘leerbuddy’

© Getty Images

CD&V wil dat leerlingen met achterstand ook na corona gebruik kunnen maken van zogenaamde ‘leerbuddy’s’ om hen te ondersteunen. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme opvroeg, blijkt dat al meer dan 500 van die leerbuddy’s werden ingezet. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wees er donderdag in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement op dat het project nog geëvalueerd moet worden.

Het project Leerbuddy Vlaanderen werd in het najaar van 2020 gelanceerd als een van de maatregelen in de strijd tegen de leerachterstand die heel wat leerlingen hadden opgelopen tijdens de schoolsluitingen en lockdowns door corona. Studenten, (ex-)leerkrachten of vrijwilligers met de juiste competenties werden ingeschakeld om leerlingen die achterstand ondervonden één-op-één of in kleinere groepen te ondersteunen. Het project loopt binnenkort ten einde en er is geen vervolgtraject voorzien. 

Volgens Vlaams parlementslid Loes Vandromme was het project een succes. Uit cijfers die ze opvroeg bleek dat meer dan 4.700 leerlingen minstens één van de 9 online modules volgden die in samenwerking met verschillende hogescholen werd uitgewerkt. Vijfhonderd leerbuddy’s werden gedispatcht en in 31 lokale werkingen konden één of meer leerbuddy’s ‘geplaatst’ worden. 51 scholen namen deel aan een lerend netwerk voor scholen en 52 organisaties of lerarenopleidingen namen deel aan het lerend netwerk voor lerarenopleidingen en lokale werkingences.  

Vandromme vindt dat de kennis en expertise uit dit project niet verloren mag gaan. ‘We weten dat initiatieven zoals huiswerkbegeleiding en tutoringsprojecten effectief zijn en, met of zonder pandemie, blijven ze nog heel hard nodig. We worden geconfronteerd met een nooit eerder gezien lerarentekort. Ook dat zorgt voor leerachterstand’, zegt ze. 

Minister Weyts wees er donderdag in de commissie Onderwijs op dat het project loopt tot het eind van het schooljaar. “We zijn nog bezig met de evaluatie. Op grond van die evaluatie nemen we opnieuw een beslissing voor de toekomst. (…) Ik zeg niet dat er geen toekomst in zit, er volgt alleen een evaluatie: financieel, inhoudelijk en naar effectiviteit.’ ‘Leerbuddy Vlaanderen bracht heel wat zaken in beweging. Het is nu zaak dit project te verduurzamen tot een project met meerwaarde’, besluit Loes Vandromme.

Partner Content