CD&V vraagt dezelfde belastingregels voor ouders en co-ouders

Minister Koen Van den Heuvel (CD&V) © Belga

Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) wil de belastingvermindering voor kinderen ten laste bij de onroerende voorheffing eerlijk verdelen tussen co-ouders. Dat voorstel past in de bredere fiscale hervorming waar CD&V werk van wil maken.

Wanneer een koppel ervoor kiest te scheiden, rijst de vraag welke ouder recht heeft op de fiscale voordelen voor kinderen ten laste. De mogelijkheid tot fiscaal co-ouderschap, bij gelijkmatig verblijf van het kind, zorgt ervoor dat beide co-ouders kunnen delen in het voordeel van de belastingvrije som. Maar in sommige gevallen wordt het fiscaal voordeel verbonden aan de fiscale woonplaats of het domicilieadres van het kind – dus aan één van beide ouders -, ook al verblijft het kind evenveel bij beide ouders. 

Zo wordt in de Vlaamse fiscaliteit het criterium van de fiscale woonplaats van het kind gebruikt, waardoor er geen co-ouderschapsregeling voor de belastingvermindering in de onroerende voorheffing bestaat. 

‘Dat één van beiden minder fiscale rechten heeft omdat de kinderen niet bij hen gedomicilieerd staan, is anno 2022 achterhaald’, vindt CD&V-parlementslid Koen Van den Heuvel. ‘Co-ouders, die een deel van de tijd voor hun kinderen zorgen, hebben allebei recht op ondersteuning. Als Wallonië en Brussel erin slagen om de fiscale voordelen bij de onroerende voorheffing eerlijk te verdelen, zou het jammer zijn dat Vlaanderen op dit vlak achterblijft’, zegt de CD&V’er. 

Bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA) zei in oktober 2021 al dat de Vlaamse belastingdienst de mogelijkheden onderzoekt. De voorbije week vroeg Van den Heuvel opnieuw een stand van zaken op. De minister bevestigde voor het eerst dat de krijtlijnen voor de wijziging op tafel liggen. 

Van den Heuvel is tevreden dat er schot in de zaak komt. Hij moedigt de minister aan om dit mee te nemen in de grote begrotingsoefening in september om snel tot een oplossing te komen. ‘De hoge inflatie en hoge energie- en brandstofprijzen zorgen voor onzekerheid bij de mensen. Elke extra euro is voor de vele gezinnen die het moeilijk hebben welkom. Ongeacht de samenstelling van dit gezin. Dit is dan ook hét moment om werk te maken van eerlijke en rechtvaardige belastingen’, klinkt het.

Partner Content