CDH wil zich heroriënteren op wat essentieel is in het leven van de burger. 'In het dagelijkse leven hebben we steeds meer zin om terug te grijpen naar het essentiële. Iedereen heeft die behoefte, onze partij ook. En dat gaan we samen doen, vanaf nu, door onze politieke beweging opnieuw op te richten: een heroriëntering naar het essentiële', hield Prévot de militanten voor.

Geen conflict en competitie

De heroriëntering gebeurt via drie thema's: de tijd gekoppeld aan mobiliteit, de sociale samenhang en de wil om elk menselijk wezen in staat te stellen om zijn leven in eigen hand te nemen, een domein dat betrekking heeft op onderwijs, opleiding en cultuur.

De humanisten willen af van de conflictlogica en competitie, die leiden tot 'een individualisme dat de menselijke relaties ondermijnt en onze planeet vernietigt'.

Maxime Prévot zet zich af tegen het populisme, het simplisme en het autoritarisme. 'Halt aan het kamp tegen kamp, gemeenschap tegen gemeenschap; halt aan het binaire systeem waar extremisten van links en rechts vooral hun ideologie voeden en niet het welzijn in de samenleving', aldus de CDH-voorzitter.

Voor hem telt het niet dat men slaagt in het leven, maar dat men van zijn leven een succes maakt, aldus Prévot, die ook de nadruk legde op de kwaliteit van het leven en de mogelijkheid om samen te leven, of men nu christen, atheïst, moslim, boeddhist of vrijzinnige is.

Schaduwkabinet

De heropstanding van de partij wordt geleid door de Naamse professor Laurent de Briey, één van de denkers van het CDH, en wordt in januari opgestart met de medewerking van het middenveld.

Daarnaast zal ook een aantal parlementsleden worden aangeduid voor een 'schaduwkabinet', vermits de partij beslist heeft om op alle niveaus in de oppositie te gaan.

CDH wil zich heroriënteren op wat essentieel is in het leven van de burger. 'In het dagelijkse leven hebben we steeds meer zin om terug te grijpen naar het essentiële. Iedereen heeft die behoefte, onze partij ook. En dat gaan we samen doen, vanaf nu, door onze politieke beweging opnieuw op te richten: een heroriëntering naar het essentiële', hield Prévot de militanten voor.Geen conflict en competitieDe heroriëntering gebeurt via drie thema's: de tijd gekoppeld aan mobiliteit, de sociale samenhang en de wil om elk menselijk wezen in staat te stellen om zijn leven in eigen hand te nemen, een domein dat betrekking heeft op onderwijs, opleiding en cultuur. De humanisten willen af van de conflictlogica en competitie, die leiden tot 'een individualisme dat de menselijke relaties ondermijnt en onze planeet vernietigt'. Maxime Prévot zet zich af tegen het populisme, het simplisme en het autoritarisme. 'Halt aan het kamp tegen kamp, gemeenschap tegen gemeenschap; halt aan het binaire systeem waar extremisten van links en rechts vooral hun ideologie voeden en niet het welzijn in de samenleving', aldus de CDH-voorzitter. Voor hem telt het niet dat men slaagt in het leven, maar dat men van zijn leven een succes maakt, aldus Prévot, die ook de nadruk legde op de kwaliteit van het leven en de mogelijkheid om samen te leven, of men nu christen, atheïst, moslim, boeddhist of vrijzinnige is. SchaduwkabinetDe heropstanding van de partij wordt geleid door de Naamse professor Laurent de Briey, één van de denkers van het CDH, en wordt in januari opgestart met de medewerking van het middenveld. Daarnaast zal ook een aantal parlementsleden worden aangeduid voor een 'schaduwkabinet', vermits de partij beslist heeft om op alle niveaus in de oppositie te gaan.