"We hebben een antwoord op lange termijn nodig, met een coherente visie die niet om de vijf jaar in vraag wordt gesteld", legt Prévot uit. "Zo moet ons land uitgerust worden met een duidelijke strategie op het vlak van klimaat, energie en mobiliteit." Hij stelt voor de eerste maanden van de volgende legislatuur aan het onderhandelen van zo'n breed en grondig akkoord te wijden. "Ik zou willen dat we allemaal dezelfde verantwoordelijkheidszin aan de dag kunnen leggen en overeenkomen dat in de nasleep van de verkiezingen - ongeacht de resultaten en de allianties die worden gesloten - de voorzitters van de democratische partijen de eerste vier tot acht maanden van de legislatuur wijden aan het overeenkomen van een klimaat-octopus. Die onderhandelingen moeten parallel met de onderhandelingen over andere thema's verlopen." (Belga)

"We hebben een antwoord op lange termijn nodig, met een coherente visie die niet om de vijf jaar in vraag wordt gesteld", legt Prévot uit. "Zo moet ons land uitgerust worden met een duidelijke strategie op het vlak van klimaat, energie en mobiliteit." Hij stelt voor de eerste maanden van de volgende legislatuur aan het onderhandelen van zo'n breed en grondig akkoord te wijden. "Ik zou willen dat we allemaal dezelfde verantwoordelijkheidszin aan de dag kunnen leggen en overeenkomen dat in de nasleep van de verkiezingen - ongeacht de resultaten en de allianties die worden gesloten - de voorzitters van de democratische partijen de eerste vier tot acht maanden van de legislatuur wijden aan het overeenkomen van een klimaat-octopus. Die onderhandelingen moeten parallel met de onderhandelingen over andere thema's verlopen." (Belga)