CDH-voorzitter Maxime Prévot wees er zondag op dat veel functies in de magistratuur op dit moment niet zijn ingevuld, wat ertoe leidt dat sommige overtredingen niet meer worden vervolgd. 'En straffeloosheid is het einde van de rechtsstaat', aldus Prévot.

De partij wil de komende legislatuur een half miljard investeren in justitie. In een interview met La Libre noemde Prévot dat zelfs een voorwaarde voor federale regeringsdeelname.

Ook de politie kampt met personeelstekort, dus wil CDH elk jaar 1.400 nieuwe agenten aanwerven. Daarnaast moet de administratieve druk op de agenten omlaag.

Internationaal gezien pleit CDH voor een herlancering van het Europese project, volgens de partij onontbeerlijk om internationaal op de debatten te wegen. CDH wil een verhoogde militaire capaciteit op Europees niveau en meer middelen voor de strijd tegen terrorisme. 'De burger heeft nood aan vertrouwen', zei Prévot zondag. 'De basis daarvan is de garantie van een goede justitie, van veiligheid en van inspraak op het internationale niveau.'

Koen Geens reageert tevreden op de voorstellen rond justitie en zegt dat er 300 miljoen euro nodig is voor de rechterlijke orde en 200 miljoen voor het gevangeniswezen. Daarnaast stelt de CD&V'er in zijn antwoord aan Prévot voor om het budget van de Regie der Gebouwen te verhogen met 250 miljoen euro, om justitiegebouwen en gevangenissen te vernieuwen. 'Ik benadruk dat, ondanks de besparingen die noodzakelijk waren door de budgettaire situatie in 2014, het budget voor de rechterlijke orde op peil werd gehouden', zegt Geens. 'Ik heb daartoe in deze legislatuur engagementen van de regering en van de eerste minister gevraagd en bekomen.'

CDH-voorzitter Maxime Prévot wees er zondag op dat veel functies in de magistratuur op dit moment niet zijn ingevuld, wat ertoe leidt dat sommige overtredingen niet meer worden vervolgd. 'En straffeloosheid is het einde van de rechtsstaat', aldus Prévot. De partij wil de komende legislatuur een half miljard investeren in justitie. In een interview met La Libre noemde Prévot dat zelfs een voorwaarde voor federale regeringsdeelname. Ook de politie kampt met personeelstekort, dus wil CDH elk jaar 1.400 nieuwe agenten aanwerven. Daarnaast moet de administratieve druk op de agenten omlaag. Internationaal gezien pleit CDH voor een herlancering van het Europese project, volgens de partij onontbeerlijk om internationaal op de debatten te wegen. CDH wil een verhoogde militaire capaciteit op Europees niveau en meer middelen voor de strijd tegen terrorisme. 'De burger heeft nood aan vertrouwen', zei Prévot zondag. 'De basis daarvan is de garantie van een goede justitie, van veiligheid en van inspraak op het internationale niveau.'Koen Geens reageert tevreden op de voorstellen rond justitie en zegt dat er 300 miljoen euro nodig is voor de rechterlijke orde en 200 miljoen voor het gevangeniswezen. Daarnaast stelt de CD&V'er in zijn antwoord aan Prévot voor om het budget van de Regie der Gebouwen te verhogen met 250 miljoen euro, om justitiegebouwen en gevangenissen te vernieuwen. 'Ik benadruk dat, ondanks de besparingen die noodzakelijk waren door de budgettaire situatie in 2014, het budget voor de rechterlijke orde op peil werd gehouden', zegt Geens. 'Ik heb daartoe in deze legislatuur engagementen van de regering en van de eerste minister gevraagd en bekomen.'