Het voorstel van PS-minister Lacroix is niet nieuw. Hij wil graag een belasting invoeren voor bedrijven die werknemers vervangen door machines. "De vierde industriële revolutie zal de eerste zijn die geen jobs creëert maar doet verliezen", aldus Lacroix. Daarom wil de PS-minister een robottaks invoeren waarbij grote bedrijven die fysieke arbeid vervangen door robots extra belast worden. "Sta mij toe te zeggen dat ik uw visie niet deel", aldus cdH-fractieleider Fourny, die daarop prompt applaus kreeg van oppositiepartij MR. Fourny wees op de groeiende rol die robots spelen en zullen spelen. "Het lijkt me niet zinvol het debat verder te zetten, rekening houdend met de moeilijkheden die zo'n taks zou stellen". (Belga)

Het voorstel van PS-minister Lacroix is niet nieuw. Hij wil graag een belasting invoeren voor bedrijven die werknemers vervangen door machines. "De vierde industriële revolutie zal de eerste zijn die geen jobs creëert maar doet verliezen", aldus Lacroix. Daarom wil de PS-minister een robottaks invoeren waarbij grote bedrijven die fysieke arbeid vervangen door robots extra belast worden. "Sta mij toe te zeggen dat ik uw visie niet deel", aldus cdH-fractieleider Fourny, die daarop prompt applaus kreeg van oppositiepartij MR. Fourny wees op de groeiende rol die robots spelen en zullen spelen. "Het lijkt me niet zinvol het debat verder te zetten, rekening houdend met de moeilijkheden die zo'n taks zou stellen". (Belga)