"Nu moeten we de akkoorden zo snel en zo loyaal mogelijk omzetten", benadrukte Benoît Lutgen. Het communautaire akkoord bestaat uit twee pakketten: een eerste pakket dat vrij snel kan worden omgezet met BHV, de herfinanciering van Brussel en Belgen in het buitenland, en een tweede pakket over de transfers dat nog verder uitgewerkt dient te worden. "We respecteren onze engagementen. We zullen de hervormingen zo snel mogelijk uitvoeren", verklaarde Wathelet in het Nederlands. Lutgen, Milquet en Wathelet toonden uitvoerig aan dat de bevoegdheden die de partij in de wacht sleepte - Binnenlandse Zaken, Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen - tot de essentie van het programma behoorden. "We wilden bevoegdheden inzake veiligheid", aldus Lutgen die naar Binnenlandse Zaken verwees. Joëlle Milquet zag een complementariteit met Gelijke Kansen en de strijd tegen het geweld tegen vrouwen, waarvoor ze ook bevoegd is. Inzake mobiliteit verhulde de partij niet dat ze een ander beleid wil voeren dan de voorganger van Melchior Wathelet, Etienne Schouppe die niet altijd op de golflengte zat van de Waalse minister van Mobiliteit, Benoît Lutgen. "Ik zal permanent in contact zijn met de gewesten. Ik zal met plezier aantonen dat ons federalisme kan werken", voegde Wathelet daar aan toe. Het cdH was tot vandaag zowel op federaal niveau als op Brussels en Waals niveau bevoegd voor Werk, en verliest nu deze homogeniteit. Maar Milquet benadrukte dat ze als vicepremier zal toezien op de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor de jongeren. (KAV)

"Nu moeten we de akkoorden zo snel en zo loyaal mogelijk omzetten", benadrukte Benoît Lutgen. Het communautaire akkoord bestaat uit twee pakketten: een eerste pakket dat vrij snel kan worden omgezet met BHV, de herfinanciering van Brussel en Belgen in het buitenland, en een tweede pakket over de transfers dat nog verder uitgewerkt dient te worden. "We respecteren onze engagementen. We zullen de hervormingen zo snel mogelijk uitvoeren", verklaarde Wathelet in het Nederlands. Lutgen, Milquet en Wathelet toonden uitvoerig aan dat de bevoegdheden die de partij in de wacht sleepte - Binnenlandse Zaken, Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen - tot de essentie van het programma behoorden. "We wilden bevoegdheden inzake veiligheid", aldus Lutgen die naar Binnenlandse Zaken verwees. Joëlle Milquet zag een complementariteit met Gelijke Kansen en de strijd tegen het geweld tegen vrouwen, waarvoor ze ook bevoegd is. Inzake mobiliteit verhulde de partij niet dat ze een ander beleid wil voeren dan de voorganger van Melchior Wathelet, Etienne Schouppe die niet altijd op de golflengte zat van de Waalse minister van Mobiliteit, Benoît Lutgen. "Ik zal permanent in contact zijn met de gewesten. Ik zal met plezier aantonen dat ons federalisme kan werken", voegde Wathelet daar aan toe. Het cdH was tot vandaag zowel op federaal niveau als op Brussels en Waals niveau bevoegd voor Werk, en verliest nu deze homogeniteit. Maar Milquet benadrukte dat ze als vicepremier zal toezien op de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor de jongeren. (KAV)