Het rapport wijst op belangrijke gebreken die de jachtbommenwerper nog zou hebben en de budgettaire kost die belangrijke aanpassingen met zich meedragen. Volgens het rapport van begin juni, telt het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie - waarvan 300 exemplaren reeds geleverd zijn - nog 966 gebreken, waaronder 111 van categorie 1 en 855 van categorie 2. Onder categorie 1 vallen de gebreken die onder meer de veiligheid in gevaar brengen, onder categorie 2 deze die het succes van een missie in gevaar brengen.

Een deel van de gebreken zullen niet verholpen zijn voordat de productie op volle toeren zal draaien. Aan de nodige herstellingen op toestellen die reeds in dienst genomen zijn hangt een prijskaartje van 1,4 miljard dollar. Het Amerikaanse Rekenhof vindt het fundamenteel dat de betrouwbaarheid van de F-35 voor alle versies gegarandeerd wordt 'aangezien de financiering op lange termijn reeds in vraag gesteld is'.

De Amerikaanse defensie beslist volgend jaar of er overgegaan wordt tot een productie in vol regime. Het hof beveelt aan dat het Pentagon het Congres een 'solide financiële analyse' bezorgt voor de vrijmaking van de fondsen voor de F-35 Bloc 4, momenteel in ontwikkeling. Een andere aanbeveling stelt dat de grootste gebreken weggewerkt moeten zijn voor de productie op volle toeren draait. Deze aanbeveling is door het Pentagon aanvaard.

'Deze onrustwekkende vaststellingen en strenge aanbevelingen bevestigen andermaal de twijfels van het cdH over een eventuele keuze voor de F-35 voor onze luchtmacht ten nadele van de Europese concurrenten, die hun deugdelijkheid reeds bewezen hebben in de strijd. Als het Amerikaanse Rekenhof meent dat de extra kosten en de betrouwbaarheidsproblemen moeilijk te dragen zijn door het Amerikaanse leger, dan durven we ons niet inbeelden wat hun eventuele impact op de Belgische Defensie zal zijn', stelt Dallemagne, die Defensieminister Steven Vandeput hierover woensdag aan de tand wil voelen.

Het rapport wijst op belangrijke gebreken die de jachtbommenwerper nog zou hebben en de budgettaire kost die belangrijke aanpassingen met zich meedragen. Volgens het rapport van begin juni, telt het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie - waarvan 300 exemplaren reeds geleverd zijn - nog 966 gebreken, waaronder 111 van categorie 1 en 855 van categorie 2. Onder categorie 1 vallen de gebreken die onder meer de veiligheid in gevaar brengen, onder categorie 2 deze die het succes van een missie in gevaar brengen. Een deel van de gebreken zullen niet verholpen zijn voordat de productie op volle toeren zal draaien. Aan de nodige herstellingen op toestellen die reeds in dienst genomen zijn hangt een prijskaartje van 1,4 miljard dollar. Het Amerikaanse Rekenhof vindt het fundamenteel dat de betrouwbaarheid van de F-35 voor alle versies gegarandeerd wordt 'aangezien de financiering op lange termijn reeds in vraag gesteld is'. De Amerikaanse defensie beslist volgend jaar of er overgegaan wordt tot een productie in vol regime. Het hof beveelt aan dat het Pentagon het Congres een 'solide financiële analyse' bezorgt voor de vrijmaking van de fondsen voor de F-35 Bloc 4, momenteel in ontwikkeling. Een andere aanbeveling stelt dat de grootste gebreken weggewerkt moeten zijn voor de productie op volle toeren draait. Deze aanbeveling is door het Pentagon aanvaard. 'Deze onrustwekkende vaststellingen en strenge aanbevelingen bevestigen andermaal de twijfels van het cdH over een eventuele keuze voor de F-35 voor onze luchtmacht ten nadele van de Europese concurrenten, die hun deugdelijkheid reeds bewezen hebben in de strijd. Als het Amerikaanse Rekenhof meent dat de extra kosten en de betrouwbaarheidsproblemen moeilijk te dragen zijn door het Amerikaanse leger, dan durven we ons niet inbeelden wat hun eventuele impact op de Belgische Defensie zal zijn', stelt Dallemagne, die Defensieminister Steven Vandeput hierover woensdag aan de tand wil voelen.