De Vlaamse regering sloot drie jaar geleden een Renovatiepact met de bouwsector, de consumentenorganisaties en de overheid. Maar dat pact volstaat niet, vindt CD&V.

Het doel was onder meer het energieverbruik te verlagen door jaarlijks 1,5 procent van het patrimonium grondig te vernieuwen. Tegen 2020 moet dat evolueren naar 2,5 procent renovatie of vervangende nieuwbouw. 'We zien dat drie jaar na de ondertekening van het pact te weinig vooruitgang is geboekt op het terrein', zegt Valerie Taeldeman van CD&V.

Er zijn in Vlaanderen nog steeds 1 miljoen woningen toe aan renovatie. Daarom heeft de partij een concretere invulling van het pact klaar. Zo wil ze dat de regering regels opstelt voor het beroep van renovatiecoach, die samen met de eigenaar een plan uitwerkt. De coach wordt betaald door de gebruiker, maar de regering zou moeten zorgen dat de prijs zo laag mogelijk blijft. Voor kwetsbare doelgroepen zou er een gratis oplossing komen.

Daarnaast vindt CD&V dat de bestaande woon- en energiepremies moeten worden samengevoegd, zodat er maar één aanvraag meer moet worden ingediend. Ook verhuurders zouden beroep moeten kunnen doen op een renovatiepremie.

Om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van een woning zou het energieprestatiecertificaat (EPC) moeten worden uitgebreid met een parameter woonkwaliteit. Tot slot moet iedereen die een oude woning afbreekt om er een nieuwe te bouwen aanspraak kunnen maken op een btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent. Momenteel is dat enkel in de centrumsteden het geval.

De Vlaamse regering sloot drie jaar geleden een Renovatiepact met de bouwsector, de consumentenorganisaties en de overheid. Maar dat pact volstaat niet, vindt CD&V. Het doel was onder meer het energieverbruik te verlagen door jaarlijks 1,5 procent van het patrimonium grondig te vernieuwen. Tegen 2020 moet dat evolueren naar 2,5 procent renovatie of vervangende nieuwbouw. 'We zien dat drie jaar na de ondertekening van het pact te weinig vooruitgang is geboekt op het terrein', zegt Valerie Taeldeman van CD&V. Er zijn in Vlaanderen nog steeds 1 miljoen woningen toe aan renovatie. Daarom heeft de partij een concretere invulling van het pact klaar. Zo wil ze dat de regering regels opstelt voor het beroep van renovatiecoach, die samen met de eigenaar een plan uitwerkt. De coach wordt betaald door de gebruiker, maar de regering zou moeten zorgen dat de prijs zo laag mogelijk blijft. Voor kwetsbare doelgroepen zou er een gratis oplossing komen. Daarnaast vindt CD&V dat de bestaande woon- en energiepremies moeten worden samengevoegd, zodat er maar één aanvraag meer moet worden ingediend. Ook verhuurders zouden beroep moeten kunnen doen op een renovatiepremie. Om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van een woning zou het energieprestatiecertificaat (EPC) moeten worden uitgebreid met een parameter woonkwaliteit. Tot slot moet iedereen die een oude woning afbreekt om er een nieuwe te bouwen aanspraak kunnen maken op een btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent. Momenteel is dat enkel in de centrumsteden het geval.