De discussies over een Vlaamse grondwet gaan al jaren mee. Bourgeois blaast het debat nieuw leven in door aan te dringen op een grondwetswijziging op federaal niveau, zodat Vlaanderen zich in de volgende legislatuur aan het schrijven van een eigen grondwet kan zetten. Crevits onderstreept echter dat ook nu al stappen mogelijk zijn. Met name door het ontwerp van Vlaams Handvest te stemmen dat onder minister-president Kris Peeters in 2012 werd neergelegd in het Vlaams Parlement. "Dat Handvest kan deze legislatuur goedgekeurd worden onder de vorm van een resolutie. CD&V wil daartoe initiatieven nemen", aldus de christendemocrate. "De tekst van het Vlaams Handvest vertrekt van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dat is een belangrijk kader voor de bescherming van de grondrechten in de Vlaamse samenleving", merkt Crevits nog op. (Belga)

De discussies over een Vlaamse grondwet gaan al jaren mee. Bourgeois blaast het debat nieuw leven in door aan te dringen op een grondwetswijziging op federaal niveau, zodat Vlaanderen zich in de volgende legislatuur aan het schrijven van een eigen grondwet kan zetten. Crevits onderstreept echter dat ook nu al stappen mogelijk zijn. Met name door het ontwerp van Vlaams Handvest te stemmen dat onder minister-president Kris Peeters in 2012 werd neergelegd in het Vlaams Parlement. "Dat Handvest kan deze legislatuur goedgekeurd worden onder de vorm van een resolutie. CD&V wil daartoe initiatieven nemen", aldus de christendemocrate. "De tekst van het Vlaams Handvest vertrekt van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dat is een belangrijk kader voor de bescherming van de grondrechten in de Vlaamse samenleving", merkt Crevits nog op. (Belga)