Een vrouw die op het werk nadeel ondervindt omdat ze met geboorte- of ouderschapsverlof gaat, kan een beroep doen op de wet over genderdiscriminatie om dat aan te klagen. Maar die wet voorziet niet in hetzelfde recht voor mannen.

CD&V wil die leemte opvullen, door discriminatie op grond van vaderschap - en ook meemoederschap - strafbaar te maken. De partij diende daarvoor een wetsvoorstel in, en collega-meerderheidspartijen N-VA en Open VLD staan er positief tegenover.

'Op vele werkvloeren is er nog altijd druk op vaders om hun zorgtaken niet of minder op te nemen', zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, auteur van het voorstel. 'En ook de wet duwt de man nog altijd in de rol van kostwinner. Dat is puur seksisme.'

Een vrouw die op het werk nadeel ondervindt omdat ze met geboorte- of ouderschapsverlof gaat, kan een beroep doen op de wet over genderdiscriminatie om dat aan te klagen. Maar die wet voorziet niet in hetzelfde recht voor mannen. CD&V wil die leemte opvullen, door discriminatie op grond van vaderschap - en ook meemoederschap - strafbaar te maken. De partij diende daarvoor een wetsvoorstel in, en collega-meerderheidspartijen N-VA en Open VLD staan er positief tegenover. 'Op vele werkvloeren is er nog altijd druk op vaders om hun zorgtaken niet of minder op te nemen', zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, auteur van het voorstel. 'En ook de wet duwt de man nog altijd in de rol van kostwinner. Dat is puur seksisme.'