'Wie recht heeft om in ons land te blijven moet dat kunnen. Wie dat niet heeft moet uitgewezen worden. En daar zit het probleem net', aldus Demon. 'We hinken achterop als het gaat om terugkeerbeleid. Het gemiddelde terugkeercijfer in Europa ligt op 36,7 procent, wij halen amper 18 procent. Onze doelstelling moet minstens het Europees gemiddelde zijn, daarom willen we enkele maatregelen nemen de komende legislatuur'.

In het kader van het terugkeerbeleid vindt CD&V dat woonstbetredingen bespreekbaar moeten zijn. 'Als blijkt dat hier op het terrein nog problemen rond bestaan, zullen we indien dat nodig is een wettelijk initiatief nemen hierrond. Er moeten voldoende juridische waarborgen zijn', stelt het Brugse Kamerlid.

Ook de werking van DVZ moet voor Demon onder de loep genomen worden. DVZ slaagt er niet in snelle beslissingen te nemen. 'Verschillende procedures lopen veel te traag en dit heeft nefaste gevolgen voor de betrokkenen. We vragen dan ook een grondige externe audit op basis waarvan DVZ hervormd moet worden', kondigt hij aan.

Daarnaast moet de gezinshereniging strenger. Het recht op gezinshereniging is aan strenge voorwaarden onderworpen, zoals een vast netto inkomen dat 120 procent van het leefloon bedraagt en een ziekteverzekering hebben. De eerste vijf jaar moet men aan die voorwaarden blijven voldoen. 'Maar die controles zijn vandaag niet doorgedreven', hekelt Demon. 'We hameren erop die controles effectief uit te voeren. Daarnaast willen we onderzoeken of we na een aantal jaren van het gezin als geheel een hoger inkomen (niet uit sociale zekerheid) kunnen verwachten.'

CD&V pleit voorts voor maatregelen op de verschillende beleidsniveaus om de problematiek van transmigranten aan te pakken. Met name de lokale besturen moeten voldoende ondersteund worden. 'Niet alleen in de aanpak van transmigratie overigens, maar ook bijvoorbeeld bij het openen van een nieuw asielcentrum. De komst van een asielcentrum leidt immers tot ongerustheid bij de buurt inzake veiligheid', aldus Demon. Hij pleit onder meer voor ondersteuning van de politiezone waar een asielcentrum opent.

'Wie recht heeft om in ons land te blijven moet dat kunnen. Wie dat niet heeft moet uitgewezen worden. En daar zit het probleem net', aldus Demon. 'We hinken achterop als het gaat om terugkeerbeleid. Het gemiddelde terugkeercijfer in Europa ligt op 36,7 procent, wij halen amper 18 procent. Onze doelstelling moet minstens het Europees gemiddelde zijn, daarom willen we enkele maatregelen nemen de komende legislatuur'. In het kader van het terugkeerbeleid vindt CD&V dat woonstbetredingen bespreekbaar moeten zijn. 'Als blijkt dat hier op het terrein nog problemen rond bestaan, zullen we indien dat nodig is een wettelijk initiatief nemen hierrond. Er moeten voldoende juridische waarborgen zijn', stelt het Brugse Kamerlid. Ook de werking van DVZ moet voor Demon onder de loep genomen worden. DVZ slaagt er niet in snelle beslissingen te nemen. 'Verschillende procedures lopen veel te traag en dit heeft nefaste gevolgen voor de betrokkenen. We vragen dan ook een grondige externe audit op basis waarvan DVZ hervormd moet worden', kondigt hij aan. Daarnaast moet de gezinshereniging strenger. Het recht op gezinshereniging is aan strenge voorwaarden onderworpen, zoals een vast netto inkomen dat 120 procent van het leefloon bedraagt en een ziekteverzekering hebben. De eerste vijf jaar moet men aan die voorwaarden blijven voldoen. 'Maar die controles zijn vandaag niet doorgedreven', hekelt Demon. 'We hameren erop die controles effectief uit te voeren. Daarnaast willen we onderzoeken of we na een aantal jaren van het gezin als geheel een hoger inkomen (niet uit sociale zekerheid) kunnen verwachten.' CD&V pleit voorts voor maatregelen op de verschillende beleidsniveaus om de problematiek van transmigranten aan te pakken. Met name de lokale besturen moeten voldoende ondersteund worden. 'Niet alleen in de aanpak van transmigratie overigens, maar ook bijvoorbeeld bij het openen van een nieuw asielcentrum. De komst van een asielcentrum leidt immers tot ongerustheid bij de buurt inzake veiligheid', aldus Demon. Hij pleit onder meer voor ondersteuning van de politiezone waar een asielcentrum opent.