Er geldt vandaag al een rookverbod in openbare binnenruimtes, zoals openbare gebouwen, scholen en het openbaar vervoer. De Rudder en Schryvers pleiten nu bijkomend voor een rookverbod op publiek buitenruimtes, minstens op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen. "Zo zijn we er zeker van dat in heel Vlaanderen deze omgevingen rookvrij zijn, en niet enkel in bepaalde gemeenten." Verschillende lokale besturen hebben nu al maatregelen genomen om omgevingen waar kinderen komen rookvrij te houden. "Maar het gaat daarbij om vrijblijvende initiatieven en de regels over waar er wel en waar er niet mag gerookt worden, verschillen heel sterk over het grondgebied", zeggen De Rudder en Schryvers. "Dit veroorzaakt veel onduidelijkheid en ad-hocbeleid. Met ons voorstel willen we één duidelijke regel opleggen voor publieke ruimtes in heel Vlaanderen." Ze willen dat Vlaanderen bepaalt in welke omgevingen precies een absoluut rookverbod geldt. De Rudder en Schryvers zien hun voorstel als een eerste stap. "Op termijn zou het best zijn dat de publieke buitenruimte helemaal rookvrij is. Door dit nu al te doen voor zones waar veel kinderen en jongeren komen, vermijden we in heel Vlaanderen op die plaatsen niet alleen passief roken, maar ook dat ze door rookgedrag te zien ook zelf de stap zetten." Uit de meest recente Gezondheidsenquête van Sciensano, die dateert van 2018, blijkt dat nog ruim 1 op de 6 Vlamingen rookt. In heel België veroorzaakt roken jaarlijks 14.000 vroegtijdige overlijdens. (Belga)

Er geldt vandaag al een rookverbod in openbare binnenruimtes, zoals openbare gebouwen, scholen en het openbaar vervoer. De Rudder en Schryvers pleiten nu bijkomend voor een rookverbod op publiek buitenruimtes, minstens op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen. "Zo zijn we er zeker van dat in heel Vlaanderen deze omgevingen rookvrij zijn, en niet enkel in bepaalde gemeenten." Verschillende lokale besturen hebben nu al maatregelen genomen om omgevingen waar kinderen komen rookvrij te houden. "Maar het gaat daarbij om vrijblijvende initiatieven en de regels over waar er wel en waar er niet mag gerookt worden, verschillen heel sterk over het grondgebied", zeggen De Rudder en Schryvers. "Dit veroorzaakt veel onduidelijkheid en ad-hocbeleid. Met ons voorstel willen we één duidelijke regel opleggen voor publieke ruimtes in heel Vlaanderen." Ze willen dat Vlaanderen bepaalt in welke omgevingen precies een absoluut rookverbod geldt. De Rudder en Schryvers zien hun voorstel als een eerste stap. "Op termijn zou het best zijn dat de publieke buitenruimte helemaal rookvrij is. Door dit nu al te doen voor zones waar veel kinderen en jongeren komen, vermijden we in heel Vlaanderen op die plaatsen niet alleen passief roken, maar ook dat ze door rookgedrag te zien ook zelf de stap zetten." Uit de meest recente Gezondheidsenquête van Sciensano, die dateert van 2018, blijkt dat nog ruim 1 op de 6 Vlamingen rookt. In heel België veroorzaakt roken jaarlijks 14.000 vroegtijdige overlijdens. (Belga)