In 2018 keurde het federaal parlement een wettelijk kader goed voor anonieme praktijktesten op de arbeidsmarkt, de mystery calls. Dat zijn gerichte controles door de sociale inspectie om discriminatie te onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld bij sollicitaties. Van dit systeem werd echter amper gebruik gemaakt. "Omwille van de moeizame procedure bleef de inzet van mystery calls vorig jaar be- perkt tot slechts twee dossiers", zeggen CD&V-Kamerleden Nahima Lanjri en Nawal Farih. Zij willen het systeem effectiever maken en de procedure vereenvoudigen. De wetgeving legt vandaag enkele voorwaarden op vooraleer mystery calls mogen ingezet worden. Lanjri en Farih willen die drempels wegwerken. Als er een objectieve aanwijzing is van discriminatie, zoals een klacht, dan moet dat voldoende zijn om de inspectie aan het werk te zetten. De voorwaarde van een schriftelijk akkoord van de arbeidsauditeur wordt geschrapt. "Wij willen de inzet van mystery calls vereenvoudigen, maar wel binnen een sluitend wettelijk kader", aldus de CD&V-ers. "Zo kan discriminatie doeltreffend bestreden worden. Niemand mag uitgesloten worden op basis van afkomst, leeftijd, geslacht of beperking." Het is opmerkelijk dat CD&V dat dossier nu op de agenda zet. De inzet van praktijktesten ligt heel gevoelig in de politiek. De Vlaamse regering stond zelfs even onder hoogspanning toen minister Bart Somers (Open Vld) in juni praktijktesten wou invoeren op de arbeids- en de huurmarkt. Hij werd toen teruggefloten door minister-president Jan Jambon (N-VA). (Belga)

In 2018 keurde het federaal parlement een wettelijk kader goed voor anonieme praktijktesten op de arbeidsmarkt, de mystery calls. Dat zijn gerichte controles door de sociale inspectie om discriminatie te onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld bij sollicitaties. Van dit systeem werd echter amper gebruik gemaakt. "Omwille van de moeizame procedure bleef de inzet van mystery calls vorig jaar be- perkt tot slechts twee dossiers", zeggen CD&V-Kamerleden Nahima Lanjri en Nawal Farih. Zij willen het systeem effectiever maken en de procedure vereenvoudigen. De wetgeving legt vandaag enkele voorwaarden op vooraleer mystery calls mogen ingezet worden. Lanjri en Farih willen die drempels wegwerken. Als er een objectieve aanwijzing is van discriminatie, zoals een klacht, dan moet dat voldoende zijn om de inspectie aan het werk te zetten. De voorwaarde van een schriftelijk akkoord van de arbeidsauditeur wordt geschrapt. "Wij willen de inzet van mystery calls vereenvoudigen, maar wel binnen een sluitend wettelijk kader", aldus de CD&V-ers. "Zo kan discriminatie doeltreffend bestreden worden. Niemand mag uitgesloten worden op basis van afkomst, leeftijd, geslacht of beperking." Het is opmerkelijk dat CD&V dat dossier nu op de agenda zet. De inzet van praktijktesten ligt heel gevoelig in de politiek. De Vlaamse regering stond zelfs even onder hoogspanning toen minister Bart Somers (Open Vld) in juni praktijktesten wou invoeren op de arbeids- en de huurmarkt. Hij werd toen teruggefloten door minister-president Jan Jambon (N-VA). (Belga)